JUBILEUSZ 50-LECIA TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ANNY ŁEKAWA - 15.03.2003

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

     W 2003 roku przypadł piękny jubileusz 50-lecia twórczości artystycznej poetki i malarki ludowej z Łąkty Górnej Pani Anny Łękawa. Pamiętali o tym członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, którzy wspólnie w samorządowymi władzami gminy, Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie i szkołami przygotowali wspaniałą jubileuszową uroczystość.
      15 marca 2003 roku sala widowiskowa Gminnego Domu Kultury w Żegocinie wypełniła się po same brzegi. Przybyło ponad 150 osób, które chciały kwiatami, prezentami i życzeniami podziękować Jubilatce za dostarczane im na obrazach i w wierszach przeżycia. Jubilatkę, w imieniu wszystkich zgromadzonych, powitał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej i jednocześnie szef Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu - Czesław Pączek. Także on poprowadził z werwą dalszą część jubileuszowych uroczystości.
      Jubilatka długo wysłuchiwała życzeń i okolicznościowych adresów. Jako pierwsi wyrazy podziękowań i uznania dla artystki wyrazili Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek i Wójt Jerzy Błoniarz. Jan Marcinek powiedział, że solą, a więc tym, co najlepsze są żegocińscy artyści - malarze, poeci i artyści - rzemieślnicy. W imieniu władz powiatowych gratulacje przekazali - Leopold Grabowski - Przewodniczący Rady Powiatu oraz Alicja Juszczyk - Sekretarz Starostwa Powiatowego w Bochni. Długa jest lista osób, które tego popołudnia wyrażały uznanie dla zasłużonej malarki i poetki. Byli to m. in. Proboszcz Parafii w Łąkcie ks. Stanisław Szczygieł, Ludmiła Gut - Dyrektorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, Jan Flasza - Dyrektor Muzeum im. Fischera w Bochni. W imieniu żegocińskich twórców kultury wyrazy uznania złożyli: Teresa Mrugacz, która ofiarowała Jubilatce własnoręcznie namalowany portret Anny Łękawa, Józef Wróbel, który na cześć artystki ułożył okolicznościowy wiersz oraz Anna Gawłowicz-Pawełek, która napisała wiersz, na motywach twórczości Jubilatki.
     Na cześć Anny Łękawa uczniowie szkół z Łąkty Górnej, Bytomska i Żegociny recytowali jej najpiękniejsze wiersze. Zespół wokalny "Oaza" zaśpiewał dwie piosenki, skomponowane w oparciu o wiersze Jubilatki.
      Dwa duże kosze kwiatów i życzenia otrzymała nestorka żegocińskich twórców kultury od Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie. Potem składali gratulacje i życzenia członkowie rodziny artystki, jej przyjaciele i znajomi.
      W końcu zabrała też głos sama Jubilatka. - Raduje się serce moje, widząc że mam tak wielu wspaniałych przyjaciół, którzy swój cenny czas zechcieli spędzić ze mną, na dzisiejszej uroczystości. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich szanownych gości, którzy swój ą obecnością zaszczycili to spotkanie. Serdecznie dziękuję Wójtowi, panu Błoniarzowi, organizatorom, którzy z taką wytrwałością, zaangażowaniem przygotowali to spotkanie w tak przebogatej oprawie. Jestem bardzo wzruszona i nie jestem w stanie wyrazić słowami mojej wdzięczności i życzliwości, z którą wciąż się spotykam na swojej drodze. Dziękuję przewielebnym księżom, którzy swoją obecnością ubogacili to spotkanie. Serdecznie dziękuję mojej rodzinie tej najbliższej i dalszej, która tak licznie przybyła. Przeżywam dziś jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Za piękno tego dnia, wszystkim przybyłym gościom i organizatorom jak najserdeczniej dziękuję - powiedziała wzruszona artystka. Odczytała także swój wiersz, napisany specjalnie na tę uroczystość, który zakończyła słowami:
Niech się rozwija piękno tej ziemi
Razem z kulturą złączone na wspólnej drodze.
Naszej ukochanej Ziemi Żegocińskiej -
- Szczęść Boże !
     Na zakończenie imprezy hucznie odśpiewano artystce "Dwieście lat", wzniesiono szampanem toast na cześć artystki, po którym zaczęło się dzielenie olbrzymiego tortu przygotowanego z okazji jubileuszu, na którym dostrzec można było mapę gminy Żegocina oraz napis "Ziemi Żegocińskiej - Szczęść Boże". Pierwsze jego kawałki wykroiła sama Jubilatka. Następną, już mniej oficjalną część uroczystości, uprzyjemniała szacownej artystce i jej gościom kapela ludowa z Żegociny.
      Wszystko to odbyło się w specjalnie przygotowanej sali, w której zaprezentowano także obszerną galerię obrazów łąkieckiej artystki, uzyskane przez Nią dyplomy i inne wyróżnienia. Znajdowało się tam także stoisko z tomikami wierszy żegocińskich poetów oraz inne wydawnictwa, w tym najnowsza książka drugiego żegocińskiego Stowarzyszenia - Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, zatytułowana "W kręgu żegocińskich twórców kultury". Na okładce tej książki umieszczono właśnie portret Anny Łękawa.

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

Benefis Anny Łękawy - 15.03.2003 r.

FOTORELACJA W SERWISIE ZEGOCINA.PL >>>

[wstecz]