SPOTKANIE Z AKTYWEM STOWARZYSZNIA BOCHNIAKÓW I MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOCHEŃSKIEJ - 22.02.2003

Spotkanie z działaczami SBiMZB - 22.03.2002 r.

Spotkanie z działaczami SBiMZB - 22.03.2002 r.

           22 lutego 2003 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie miało miejsce koleżeńskie spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej z aktywem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Z inicjatywą tego zebrania wyszedł Zarząd naszego Stowarzyszenia. 
       Podczas odbytego w serdecznej atmosferze spotkania, poruszono wiele spraw związanych z działalnością obu organizacji. Prezes SBiMZB Stanisław Kobiela oraz Prezes SPZŻ Czesław Pączek zaprezentowali dotychczasową działalność obu stowarzyszeń. - Pragniemy korzystać z Waszych wieloletnich już doświadczeń i mamy nadzieję, że nie odmówicie naszej młodej organizacji pomocy - stwierdził Prezes Czesław Pączek. Uznano, że istnieje wiele możliwości współpracy. Uzgodniono, że na łamach kwartalnika "Wiadomości Bocheńskie" będą prezentowane materiały przygotowane przez członków żegocińskiej organizacji. Wstępnie zaplanowano już kolejne spotkania. Najbliższe ma odbyć się w maju w Rozdzielu - rodzinnej miejscowości patrona żegocińskiej organizacji. Jest więc spora nadzieja na dalszą wymianę doświadczeń i owocną współpracę.
       Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, prócz Prezesa Stanisława Kobieli, reprezentowali: Małgorzata Szczepanek, Halina Ryncarz, Stanisław Domański, Bogdan Kosturkiewicz. Ze strony żegocińskiej w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Czesław Pączek, Teresa Dziedzic, Zbigniew Ellnain, Zdzisław Janiczek, Jan Burek i Tadeusz Olszewski.

Spotkanie z działaczami SBiMZB - 22.03.2002 r.

Spotkanie z działaczami SBiMZB - 22.03.2002 r.

Spotkanie z działaczami SBiMZB - 22.03.2002 r.

[wstecz]