POŻEGNANIE Ś.P. KS. PRAŁATA ANTONIEGO PORĘBY

Pochylmy głowy na pożegnanie
Bo przeszedł tędy Sługa Boży
On modły za nas wznosi nieustannie
A Jego miłość niebo nam otworzy.....

Ś.P. Ks. Prałat Antoni Poręba.

     

      W pochmurny, mglisty niedzielny dzień, 26 stycznia 2003 w bólu i w zadumie, pożegnaliśmy czcigodnego i dobrego człowieka - Proboszcza żegocińskiej parafii i Dziekana Lipnickiego, Księdza Prałata Antoniego Porębę.
      Ksiądz Antoni był człowiekiem wielkiego serca, który nigdy nikomu nie odmówił pomocy i pociechy w trudnych chwilach. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy zawdzięcza Mu bardzo
wiele. Był bowiem inicjatorem utworzenia tego stowarzyszenia i gorliwie pomagał przy redagowaniu jego statutu. Zawsze służył radą i umiał pocieszyć w chwilach zwątpienia.
       Wspierał nasze inicjatywy przy organizowaniu obchodów rocznicy śmierci naszego Patrona Prof. Czesława Blajdy, które uświetnił uroczystym nabożeństwem w Jego intencji w dniu 18 maja 2002 r. Gorąco namawiał nas do utworzenia regionalnego muzeum etnograficznego w budynku starej wikarówki, który chciał oddać naszemu Stowarzyszeniu w użytkowanie. Nie doczekał niestety remontu tego obiektu, który ma się wkrótce rozpocząć z inicjatywy i środków Samorządu Gminy.
       Teraz, kiedy pozostawiłeś nas samych, bez Twoich mądrych rad, bez Twoich przepojonych szacunkiem i życzliwością uwag, trudno nam będzie pokonywać liczne przeciwności. Wierzymy jednak głęboko i mamy wielką nadzieję, że będziesz nas nadal wspierał swoją mądrością, modlitwą i miłością.
       Z tą wiarą i z tą nadzieją oddajemy Ci dzisiaj głęboki hołd prosząc Ojca Niebieskiego, aby obdarzył Cię najwyższą nagrodą.
                                       W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy
                                                                                      Czesław Pączek - Prezes

Pogrzeb Ś.P. Ks. Antoniego Poręby - 26.01.2003

Pogrzeb Ś.P. Ks. Antoniego Poręby - 26.01.2003

Pogrzeb Ś.P. Ks. Antoniego Poręby - 26.01.2003

[wstecz]