10. ROCZNICA ŚMIERCI CZESŁAWA BLAJDY

Pamiątkowa fotografia.

Pamiątkowa fotografia po zakończeniu spotkania. W środku, z książką, Pani Zofia Blajda - żona Śp. Czesława Blajdy.

    Mszą Świętą w intencji zmarłego 10 lat temu patrona Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesława Blajdy oraz wydaniem napisanej przez niego w 1935 roku "Monografii wsi Rozdziele", a także okolicznościowym spotkaniem z rodziną Patrona organizacji uczczono w Rozdzielu pamięć zasłużonego krajoznawcy, twórcy terenowych kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, nauczyciela, wychowawcy, żołnierza AK, autora kilkunastu książek i artykułów o tematyce turystycznej, żarliwego katolika, troskliwego ojca i męża. Na rocznicowe spotkanie przybyła prawie cała trójpokoleniowa rodzina Blajdów, przyjaciele zmarłego, członkowie żegocińskich stowarzyszeń. Aż dalekiej Nysy przyjechał przyjaciel Czesława Blajdy ks. prałat Stanisław Durbas, który wspólnie z ks. Józefem Waśko i pochodzącym z Rozdziela ks. Tomaszem Szewczykiem koncelebrował Mszę Świętą, po której wokół kościoła przeszła procesja (trwa właśnie oktawa Bożego Ciała). Homilię, w znacznej części poświęconą życiu i czynom Czesława Blajdy, wygłosił ksiądz Józef Waśko.

Msza Święta w rozdzielskim kościele. Odprawili ją: Ks. Waśko, Durbas, Szewczyk. Procesja wokół zabytkowego kościoła.
Spotkanie rocznicowe i promocję książki Czesława Blajdy prowadził Czesław Pączek. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu.

    Po nabożeństwie w zabytkowym, rodzielskim kościele, uczestnicy spotkania przemieścili się do pobliskiej Świetlicy Wiejskiej. Tutaj odbyła się druga część rocznicowej imprezy - wieczór wspomnień. Poprowadził go Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Zegocińskiej Czesław Pączek. Powitał przybyłych gości, w tym żonę zmarłego Patrona organizacji panią Zofię Blajda.

O wydaniu reprintu "Monografii Rozdziela " z 1935 r. mówił Jan Marcinek. Za modlitwy i pamięć o Czesławie Blajda podziękował jego przyjaciel - ks. S. Durbas.

    To właśnie ona otrzymała jako pierwsza najnowszą książkę, wydaną wspólnymi siłami przez dwa żegocińskie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości.

Uroczystość uświetnił występ grupy "Grosik". Zofia Blajda podczas przeglądania "Monografii Rozdziela".

    We wstępie do książki, napisanym przez znanego krakowskiego historyka z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Tomasza Józefa Gąsowskiego, możemy przeczytać m. in. następującą charakterystykę napisanego w 1935 roku opracowania, którego dwaj głowni twórcy: Czesław Blajda i jego kolega z Rozdziela Antoni Stachoń (późniejszy ksiądz i malarz), byli wówczas uczniami bocheńskiego gimnazjum: "Opracowanie otwiera krótkie słowo wstępne, po którym następuje rys topograficzne - historyczny wsi, ze szczególnym uwzględnieni wydarzeń I wojny światowej. Po takim wprowadzeniu autor rozwija właściwy zrąb pracy, który można podzielić na dwie zasadnicze części. Pierwsza poświęcona jest kulturze materialnej oraz życiu społecznemu zaś druga traktuje o kulturze duchowej mieszkańców Rozdziela. Każda z nich zawiera krótkie fragmenty składające się na dość spójną całość, co świadczy o istnieniu pewnego planu kompozycyjnego pracy. Przy tym wszystkim nosi ona, inaczej być zresztą nie mogło, znamiona studium wykonanego przez początkującego badacza, który nie ze wszystkim opanował tajniki warsztatu etnografa, bo taki też przedstawia ona charakter".  To mające charakter reprintu wydawnictwo, w którym zachowano ręczne pismo jego autora i rysunki Adama Stachonia, można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.
      Spotkanie w Rozdzielu uświetnił występ grupy artystycznej "Grosik", która przedstawiła program oparty na fragmentach książki Czesława Blajdy. Swoje wspomnienia o zmarłym dziesięć lat temu Czesławie Blajdzie przedstawili: Jan Marcinek i ks. prałat Stanisław Durbas. W imieniu licznie przybyłej do Rozdziela rodziny Blajdów podziękował za zorganizowanie rocznicowej uroczystości syn zmarłego pedagoga i krajoznawcy Mieczysław Blajda.

W imieniu rodziny Blajdów za zorganizowanie spotkania
podziękował Mieczysław Blajda.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesław Pączek, prof. Tomasz Gąsowski, Zofia Blajda.

[wstecz]