OTWARCIE IZBY REGIONALNEJ - 24.11.2005

Uroczyste otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie.

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w Żegocinie.

      Pod koniec października 2005 roku dokonano otwarcia w byłym kamieniołomie Parku Geologicznego, który jest pierwszym z obiektów "Ekomuzeum Ziemi Bocheńskiej" na terenie gminy Żegocina. Drugim obiektem finansowanym z tego samego źródła, czyli przez Fundację "Partnerstwo dla środowiska" jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej "Galeria Wiejska w Żegocinie" (Izba Regionalna). Zakończenie projektu, którego celem było zebranie eksponatów i urządzenie Izby Regionalnej odbyło się 24 listopada 2005 r.

Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie. Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie.
Przybywających na uroczystość witała żegocińska kapela ludowa. W roli gospodarza wystąpił prezes zarządu Stowarzyszenia Czesław Pączek.

  Galeria Wiejska w Żegocinie to właściwie trzy pomieszczenia przekazane Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej przez Wójta Gminy w Żegocinie. Samorząd gminny wytynkował i odmalował sale znajdujące się w piwnicach budynku CKSiT w Żegocinie. Dzięki zaangażowaniu zarządu stowarzyszenia, którym kieruje Czesław Pączek, zrozumieniu i hojności osób, które przekazały eksponaty, zaangażowaniu nauczycieli (Alicja Janiczek, Tadeusz Olszewski, Bogdan Bielak), udało się przygotować, skatalogować i wyeksponować obrazy twórców ludowych, hafty, archiwalne dokumenty, stare fotografie, narzędzia pracy, przedmioty  codziennego użytku - w sumie ponad 120 przedmiotów, pochodzących z darów mieszkańców gminy (to. m. in. Bolesław Łękawa, Jerzy Błoniarz, Jan Burek, Stanisława Nogalska, Stanisława Dudziak).

Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie. Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie.

   - Chcemy to wszystko zachować od zagłady, zniszczenia w celu ukazania młodemu pokoleniu jak żyli i pracowali ich przodkowie - powiedział podczas otwarcia Galerii prezes zarządu stowarzyszenia Czesław Pączek. Podziękował wszystkim, którzy ofiarowali eksponaty oraz tym, którzy pracowali społecznie przy urządzaniu ekspozycji i opracowywaniu zbiorów. Zostały one sfotografowane i opisane w kartach eksponatów oraz skatalogowane. Mgr Bogdan Bielak opracował konspekty zajęć z uczniami, które przydadzą się nauczycielom przy okazji zwiedzania Galerii Wiejskiej w Żegocinie.
   - Są tu przedmioty, które używałem w latach dziecinnych i które używali moi rodzice. Dobrze się stało, że takie mini muzeum powstało, bo w ostatnich latach świat się tak gwałtownie zmienił, że dzisiejsza młodzież nie nie ma pojęcia o tym, jak żyli i pracowali ich pradziadkowie i rodzice. Takie ekspozycje powinny powstawać w każdej miejscowości - powiedział podczas otwarcia Leopold Grabowski, który w swojej rodzinnej wsi Bełdno planuje otworzyć podobną ekspozycję.

Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie. Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie.

    Samo otwarcie tej galerii to dopiero pierwszy etap działań Stowarzyszenia. Odbywać się tu będą cykliczne spotkania z młodzieżą, która poznawać będzie dorobek swoich dziadków i pradziadków. W dalszym etapie planuje się powiększenie zbiorów, a do tego celu potrzebna będzie kolejna izba. Ona jest, ale w stanie surowym - brak wylewek, tynków itd. Trzeba wierzyć, że Galerią Wiejską w Żegocinie będą interesować się nie tylko młodzi mieszkańcy gminy, ale także turyści. Powinna ich do tego zachęcić ulotka informacyjna, prospekt opracowany przez panią Alicję Janiczek, który wydrukowano w takiej ilości egzemplarzy, że można go będzie bezpłatnie otrzymać jeszcze przez długi okres czasu.

Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie. Otwarcie Galerii Wiejskiej w Żegocinie.

     Galeria Wiejska jest czynna w godzinach pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie, czyli od poniedziałku do soboty (pon. - piątek 8-15, sob. 8 - 12) i to właśnie tutaj można poprosić o udostępnienie ekspozycji oraz otrzymać folder.

[wstecz]