RODZINA JUSZCZYKÓW I SZTUKA - 01.05.2007

   Rodzina Juszczyków i Sztuka.

Rodzina Juszczyków i Sztuka.

"Rodzina Juszczyków i Sztuka" - największa impreza kulturalna 2007 r. zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.

     Prawie 200 osób wzięło udział w zorganizowanym 1 maja 2007 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Przeglądzie Twórczości Artystycznej "Rodzina Juszczyków i Sztuka". Przypomniano życiorysy i dorobek artystyczny poetów, malarzy i rzeźbiarzy z tej kilkupokoleniowej już rodziny, których los rozrzucił po całej Polsce. Wszystkich zebranych w sali CKSiT w Żegocinie połączyło jedno - umiłowanie dla sztuki i szacunek dla patriotycznej i artystycznie uzdolnionej Rodziny Juszczyków.
      Przybyli tu nie tylko z Żegociny, ale z wielu miast w Polsce: z Nowego Sącza, Kłodzka, Piotrkowa Trybunalskiego, Giżycka, Rabki, Krakowa, Łomży, Tymbarku. Były wśród nich panie: Anna Juszczyk - Dragun (seniorka rodu), Zofia Juszczyk - Bukowiec i  Maria Juszczyk, która przyjęła na siebie rolę współorganizatorki tego największego artystycznego wydarzenia roku 2007 w Żegocinie. Rolę gospodarza tego popołudniowego spotkania pełnił pan Czesław Pączek.

Rodzina Juszczyków i Sztuka. Rodzina Juszczyków i Sztuka.

Rodzina Juszczyków i Sztuka.

Rodzina Juszczyków i Sztuka.
Rodzina Juszczyków i Sztuka. Rodzina Juszczyków i Sztuka.

    Wszystkie prezentacje odbywały się w pięknej scenografii autorstwa pani Katarzyny Kogutowicz. Do dekoracji wykorzystała ona autentyczne prace Juszczyków, reprodukcje zdjęć archiwalnych, fotografie pomników, skany dokumentów, prace uczniów Zespołu Szkół w Żegocinie inspirowane twórczością Jakuba Juszczyka, kompozycje kwiatowe pani Haliny Płaszowskiej - wnuczki Rozalii Juszczyk.
     W prezentacji dorobku Juszczyków uczestniczyli uczniowie żegocińskich szkół, którzy przedstawiali życiorysy artystów, recytowali ich wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne i piosenki tematycznie związane z prezentacjami (chór szkolny pod batutą pani Anny Maurer i zespół "Oaza" pani Anny Rogala). Piosenki i melodie ludowe wykonali także: Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej i Kapela Ludowa z Żegociny, oba pod kierownictwem pana Mieczysława Kędry.
     Zaprezentowali się także reprezentanci najmłodszego pokolenia rodziny Juszczyków: Marysia Juszczyk - Koszarek (wnuczka Jana - Benka Juszczyka, która mówiła wiersz "Kwiaty dla Stryja"), Kasia Płaszowska (prawnuczka Rozalii, zagrała na instrumencie klawiszowym), Agnieszka Płaszowska (przygotowała stroje do pokazu mody w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół w Żegocinie i ich opiekunki pani Anny Gawłowicz).
      W imieniu Rodziny Juszczyków podziękowała pani Maria Juszczyk. Najbardziej zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania wręczyła piękne bukiety kwiatów. Natomiast główny organizator spotkania - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej otrzymało od pani Marii namalowany przez nią obraz, który w imieniu organizacji przyjęli - prezes zarządu pan Jan Burek i Czesław Pączek - wiceprezes.
    Na zakończenie tego dwugodzinnego spotkania ze sztuką i ludźmi, którzy ją tworzą przyszła pora na oglądanie wystaw oraz rozmowy. Przy kawie, sokach i ciastkach była też okazja na wspomnienia dawnych przyjaciół, którzy teraz spotkali się po wielu latach rozłąki. Na zakończenie pobytu w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie członkowie Rodziny Juszczyków zrobili sobie pamiątkową fotografię.

[wstecz]