VI. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 14.07.2007

 VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ.

VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się tym razem w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie.

   Szóste już Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej odbyło się w dniu 14 lipca 2007 r. Dwudziestu przybyłych członków organizacji powitał Prezes Zarządu Jan Burek. Obrady prowadził wybrany na Przewodniczącego Zebrania Czesław Pączek.  

 VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ. VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ.
W zebraniu uczestniczyło 20 z 36 zapisanych członków organizacji. Sprawozdanie z działalności przedłożył Prezes Zarządu Jan Burek.
VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ. VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Anna Gawłowicz. Mieczysław Blajda odczytał propozycje uchwał i wniosków.
VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ. VI. Walne Zebranie Członków SPZŻ.
Głosowanie nad uchwałami zebrania. Po zebraniu jego uczestnicy oglądali wystawę w "Galerii Wiejskiej".

[wstecz]