NA ZJEŹDZIE BOCHNIAKÓW - 15.09.2007

 XXIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków.

   XXIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków.

XXIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

      Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w 2006 roku obchodziło piękny jubileusz - 70-lecie działalności. Stowarzyszenie jest więc jedną z najstarszych organizacji działających w Bochni. W jesieni 1935 roku grupa 16 absolwentów Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni, maturzystów z 1914 roku założyła w Warszawie Zrzeszenie Bochniaków, które w 1936 roku przekształcone zostało w Stowarzyszenie Bochniaków. Stowarzyszenie, któremu prezesuje pan Stanisław Kobiela, stara się angażować w sprawy lokalne, dbać o pielęgnowanie historii i przeszłości.
    W sobotę 15 września 2007 r. odbył się w Bochni XXIII sprawozdawczo-wyborczy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, który ocenił kadencję Stowarzyszenia w latach 2003 - 2007. Zjazd nadał godność członków honorowych pani Cecylii Dźwigaj działaczce niepodległościowej NOW-ODB, księdzu prof. dr hab. Janowi Łachowi światowej sławy bibliście, dr Stefanowi Dydze działaczowi Oddziału Warszawskiego, panom Marianowi Sołtysowi i Aleksandrowi Urbanowi - prezesowi i wiceprezesowi Oddziału Krakowskiego za wkład pracy w rozwój Stowarzyszenia. Wręczono także tytuły nestorów Stowarzyszenia Wandzie Liguzińskiej, Krystynie Mojkowskiej, Stanisławowi Ożegalskiemu, Stanisławowi Dydze, Janowi Łyskowi, Ryszardowi Haberowi i Stanisławowi Dobranowskiemu. Podczas zjazdu wybrano również nowe władze Stowarzyszenia. Prezesem Zarządu Głównego został Stanisław Kobiela, wiceprezesami Ewelina Mroczek i Jan Paluch, sekretarzem Waldemar Klasa a skarbnikiem Jarosław Przybyło. Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej został Ryszard Haber.
     W obradach uczestniczyli zaproszeni goście, w tym członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. W godzinach przedpołudniowych był to Tadeusz Olszewski, po południu prezes zarządu Jan Burek.

  XXIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków.  T. Olszewski i J. Burek na XXIII Zjeździe Bochniaków.

[wstecz]