SPOTKANIE Z JÓZEFEM GUZIKIEM - 10.12.2007

   Spotkanie z Józefem Guzikiem.

Spotkanie z Józefem Guzikiem.

Spotkanie z kombatantem - panem Józefem Guzikiem z Łąkty Górnej

    W dniu 10 grudnia 2007 roku Zarząd SPZŻ spotkał się z panami: Józefem Guzikiem z Łąkty Górnej oraz Wójtem Gminy Żegocina - panem Jerzym Błoniarzem. Podczas tego wieczornego spotkania poruszono kilka istotnych spraw związanych z działalnoscią Stowarzyszenia. Organizacja występuje bowiem z inicjatywą upamiętnienia śmierci mieszkańców tego terenu podczas I wojny światowej, wojny polsko - bolszewickiej oraz okresu walki o władzę po II wojnie światowej (ofiar stalinizmu). Na terenie Gminy są dwa miejsca pamięci: pomnik "W hołdzie tym, którzy polegli za Ojczyznę 1939 - 1945" zlokalizowany przy drodze w stronę Rozdziela oraz pomnik centralny w kształcie ołtarza z dużym, drewnianym krzyżem, znajdujący się na cemntarzu I wojny światowej nr 302 w Żegocinie (kwatera cmentarza parafialnego) i wybudowanego w 1916 roku przez władze austriackie.  W obydwu tych miejscach corocznie składane są wiązanki kwiatów (pod pomnikiem "W hołdzie ...." w dniu 1 września, a na cmentarzu wojennym 11 listopada. To drugie miejsce budzi trochę kontrowersji ze względu na fundatora (to zaborca) i dlatego Stowarzyszenie poddaje pod publiczną dyskusję swoją propozycję wybudowania pomnika, lub ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej osobom z terenu gminy poległym w walkach o wolność i niepodległość w różnych okresach historycznych.

Spotkanie z Józefem Guzikiem. Spotkanie z Józefem Guzikiem.
   Druga część tego spotkania poświęcona była wojennym wspomnieniom kombatanta - Pana Józefa Guzika z Łąkty Górnej, który w latach okupacji był członkiem Batalionów Chłopskich, a już w okresie przedwojennym działaczem ruchu ludowego. Wspomnienia dotyczyły wydarzeń na terenie okolicy w czasie II wojny światowej, zestrzelenia i okupacyjnego pogrzebu Stefana Bohanesa, akcji partyzanckich na terenie Łąkty Górnej i Żegociny. Gość Stowarzyszenia podał także sporo interesujących informacji dotyczących przedwojennej emigracji zarobkowej mieszkańców tej okolicy w różne miejsca na świecie. Fragment wspomnień dotyczył także okresu powojennego, a dokładniej działalności bocheńskiego oddziału Urzędu Bezpieczeństwa. Zanotowane wspomnienia będą stanowić ważne źródło informacji historycznych i przydadzą się w wielu działaniach Stowarzyszenia. Pan Jóżef Guzik obiecał także udostępnić posiadane w domu materiały źródłowe, m. in. kronikę oddziału partyzanckiego, stare fotografie oraz przedwojenny sztandar łąkieckiego koła PSL, który niestety jest bardzo zniszczony.
    Zarząd SPZŻ poprosił także Wójta Gminy - pana Jerzego Błoniarza - o pomoc w zdobyciu informacji o grantach na rozwijanie świadomości historycznej młodego pokolenia mieszkańców Gminy Żegocina.

[wstecz]