SPOTKANIE W SPRAWIE WSPÓŁPRACY - 14.12.2007

  Spotkanie w sprawie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie w sprawie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie w sprawie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

    14 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bochni odbyło się spotkanie starosty bocheńskiego Jacka Pająka z organizacjami pozarządowymi z Powiatu Bocheńskiego. Głównym tematem spotkania był konsultacja projektu programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną w 2008 r. Celem wprowadzenia tego programu jest m.in. budowanie partnerstwa między samorządem i organizacjami pozarządowymi, stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i ich udział
w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, będących w sferze działalności samorządu. Spotkanie było okazją do zapoznania się z problemami, z którymi borykają się organizacje pozarządowe, a przedstawiciele tych organizacji mogli zgłosić także swoje uwagi do programu współpracy.
     Uczestnikami debaty byli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Cristiana, PTTK, Bocheńskiego Klubu Abstynenta, Fundacji Partnerstwo dla Ziemi Bocheńskiej, Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, Towarzystwa Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych ULKA, Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe Powiatu Bocheńskiego, Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
     Nasze Stowarzyszenie reprezentował Prezes Zarządu - Jan Burek.

Relacja i foto: www.bochnia.starostwo.gov.pl.

[wstecz]