WAŻNE ZEBRANIE ZARZĄDU - 19.02.2008

   Posiedzenie Zarządu - 19.02.2008.

 Posiedzenie Zarządu - 19.02.2008.

Posiedzenie zarządu w dniu 19.02.2008 r.

    19 lutego 2008 roku miało miejsce drugie już w tym roku ważne zebranie Zarządu Stowarzyszenia, w którym wziął udział także zaproszony gość - pan Kazimierz Kozak, także członek organizacji. Pan Czesław Pączek poinformował, że przy współpracy z Wójtem Jerzym Błoniarzem opracowane zostały (przez Czesława Pączka i Tadeusza Olszewskiego) i w końcu stycznia 2008 roku złożone w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2008 r. pod nazwą "Mecenat Małopolski dwa projekty Stowarzyszenia - pierwszy pt. "Ocalmy od zapomnienia - wydawnictwo" (na kwotę 28.700 zł) oraz drugi pt. "Wystawa w Izbie Regionalnej w Żegocinie - Galeria Wiejska w Żegocinie" ( na kwotę 13.240 zł). Aktualnie wyniki konkursu nie są jeszcze znane.
     Prezes Zarządu Jan Burek poinformował o realizacji zadania związanego z pismem ze Starostwa Powiatowego w Bochni, żądającego przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w latach 1999 - 2007. Starostwo otrzymało dokumenty, które żądało i zrobiło ich kopię.
     Tadeusz Olszewski poprosił zarząd o przychylne ustosunkowanie się do propozycji pana Henryka Czecha w sprawie złożenia wniosku do Kapituły Nagrody im. Władysława Orkana o przyznanie nagrody dla honorowego członka Stowarzyszenia - seniorki żegocińskich twórców kultury - pani Anny Łękawa. Zarząd podjął uchwalę o natychmiastowym zgłoszeniu wniosku. Jego opracowania podjął się Tadeusz Olszewski.
     Zdzisław Janiczek poinformował o postępie prac związanych z przygotowaniem do spotkania z członkami Armii Krajowej, którzy w latach wojny działali w rejonie Żegociny. W tym celu udał się do Bochni, gdzie uzyskał zgodę na skopiowanie tablo oddziału partyzanckiego "Odwet". Zebrani zapoznali się wstępnie z zawartymi w tym tablo zdjęciami i informacjami.

 Kopia tablo OP "Odwet". Posiedzenie Zarządu - 19.02.2008.

   W ostatniej części spotkania zebrani zapoznawali się z materiałami i opowieściami mieszkającego w Bochni, ale pochodzącego z Bełdna pana Kazimierza Kozaka, który zaprezentował bardzo interesujące zdjęcia i dokumenty związane z emigracją Polaków do Francji w dwudziestoleciu międzywojennym, a zwłaszcza jego taty Franciszka Kozaka, który pracował w kopalni węgla w Waziers w latach 1930 - 1948. Zarząd uzyskał zgodę pana Kozaka na skopiowanie niektórych zdjęć i dokumentów, albowiem te, które zostały zaprezentowane będą najprawdopodobniej złożone do Izby Regionalnej w Bełdnie.

[wstecz]