POSIEDZENIE ZEBRANIE ZARZĄDU - 07.04.2008

    Posiedzenie Zarządu w dniu 7 kwietnia 2008 r.

Posiedzenie Zarządu w dniu 7 kwietnia 2008 r.

Posiedzenie Zarządu w dniu 7 kwietnia 2008 r.

    Kolejne w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej znów było bogate w plany i ustalenia. Po raz pierwszy odbyło się ono w nowo otwartym Centrum Edukacyjno - Oświatowym w Żegocinie. To nowa instytucja działająca w Żegocinie i mieszcząca się w Remisie OSP w Żegocinie. Po zapoznaniu się z wyposażeniem ofertą tej instytucji przystąpiono do obrad, które prowadził Prezes Zarządu Jan Burek.
    Pierwszym poruszonym tematem była sprawa udziału Prezesa w szkoleniu "Zarządzanie Projektami Europejskiego Funduszu Społecznego", które odbyło się w dniach 17-18 marca 2008 r. w Bochni. Prezes przedstawił zebranym materiały z tego szkolenia i krótko omówił jego przebieg.
   Zebrani krótko odnieśli się do niepowodzenia w staraniach o pozyskanie środków na realizację dwóch projektów opracowanych przez Stowarzyszenie, których autorami byli: Tadeusz Olszewski i Czesław Pączek. Projekty "Wystawa w Izbie Regionalnej w Żegocinie. Galeria Wiejska w Żegocinie" oraz "Ocalmy od zapomnienia - wydawnictwo" złożone w końcu stycznia 2008 roku do
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego
w dziedzinie kultury w 2008 r. pod nazwą "Mecenat Małopolski" nie znalazły uznania wśród członków Komisji przyznającej wsparcie finansowe na realizację zaproponowanych przedsięwzięć. Postanowiono jeszcze po raz kolejny zgłosić do konkursu, choć w innym zakresie, wniosek o dofinansowanie z tego samego konkursu kolejnego projektu. Termin jest naglący, bo upływa 15 kwietnia 2008 r.
   Kolejną dyskutowaną sprawą była propozycja włączenia się Stowarzyszenia do realizacji projektu "Katyń ... ocalić od zapomnienia". Ta Ogólnopolska Akcja posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej, została zainicjowana m.in. przez Burmistrza oraz Radę Miejską w Radzyminie, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie, Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyminie oraz Stowarzyszenie Parafiada. Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych do wspólnych działań kształtujących poczucie przynależności do narodu i państwa. Po krótkiej dyskusji postanowiono włączyć się do tej akcji. Na koordynatora tej akcji powołano Tadeusza Olszewskiego, który zobowiązał się przesłać zgłoszenie do organizatorów. Postanowiono także zebrać jak najwięcej informacji o dwóch znanych ofiarach tej zbrodni z terenu gminy: st. post. Władysławie Imiałku (Imiołku) i ppor. Janie Waligórze.
   Z powyższą sprawą związana jest także kolejna uchwała tego zebrania. Postanowiono bowiem jeszcze w tym miesiącu kwietniu opracować i zorganizować w budynku CKSiT w Żegocinie wystawę tematycznie związaną ze zbrodnią katyńską. Postanowiono poprosić w pomoc w jej zorganizowaniu księdza 
płk Zbigniewa Kępę. Zamiarem Zarządu Stowarzyszenia jest także przygotowanie okolicznościowej wystawki książek o tematyce katyńskiej, dostępnych w Gminnej Bibliotece Publicznej i ewentualnie jeszcze w bibliotekach szkolnych. Jeśli uda się uzyskać kopię filmu Andrzeja Wajdy pt. "Katyń" z prawem do publicznej projekcji, to zorganizowana zostanie także projekcja tego znakomitego filmu, nominowanego do Filmowej Nagrody - "Oscara".
    Zarząd podjął także decyzję w sprawie zorganizowania obchodów 13 rocznicy śmierci Patrona Stowarzyszenia - Czesława Blajdy. Wstępnie ustalono, że odbędą się one w dniu 17 maja 2008 r. Na ten sam dzień postanowiono zwołać także doroczne walne zebranie członków. Wg planu zebranie ma odbyć się o godz. 16, nabożeństwo w intencji Patrona o godz. 18, a po jego zakończeniu planowany jest jeszcze wieczór autorski połączony z promocją nowego wydawnictwa pana Jana Flaszy pt. "Pierwsi bocheńscy krajoznawcy", wydanego nakładem Muzeum in. Stanisława Fischera. Na łamach tego opracowania kilkakrotnie wymieniane są, zarówno Żegocina, jak i nazwisko Czesław Blajda.

[wstecz]