WYSTAWY KATYŃSKIE W ŻEGOCINIE - 24 - 28.IV.2008

   Prace przy urządzaniu wystawy.

Prace przy urządzaniu wystawy.
Prace przy urządzaniu wystawy wewnętrznej.

     Mieszkańcy Gminy Żegocina i wszyscy, którzy byli w Żegocinie w dniach 24 - 28 kwietnia 2008 r. mogli zobaczyć dwie wystawy o tematyce katyńskiej. Pierwsza z nich to wystawa plenerowa "Katyń 1940" opracowana przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, druga "Katyń pamiętamy" - do dzieło członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Wernisaż obu wystaw połączony z wieczorem pamięci zorganizowano 25 kwietnia w Klubie "Ralaks" CKSiT.
     Wieczór pamięci rozpoczął się przed budynkiem CKSiT w Żegocinie, gdzie zlokalizowano pierwszą z wystaw - wystawę plenerową "Katyń 1940". Przybyłych mieszkańców Gminy powitali organizatorzy przedsięwzięcia - Wójt Gminy w Żegocinie pan Jerzy Błoniarz i wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej pan Czesław Pączek. Zwracając się do zebranych Wójt Błoniarz zwrócił uwagę, jak ważna dla lokalnej społeczności powinna być troska o pamięć o tych, którzy zginęli za Ojczyznę. Z kolei pan Czesław Pączek przedstawił okoliczności, w jakich urządzono obie wystawy, zwracając uwagę na fakt, że dużą rolę w ich opracowaniu i zaprezentowaniu odegrał ks. płk dr Zbigniew Kępa, który dostarczył część materiałów. Po krótkim wstępie zaproszono uczestników spotkania do zwiedzenia wystawy plenerowej. W pełnej powagi atmosferze kilkadziesiąt osób oglądało reprodukcje zdjęć archiwalnych i dokumentów z czasów wojny. Zdjęcia z ekshumacji zwłok budziły strach i przerażenie. Wzbudzały także wiele refleksji nad okrucieństwem wojny i tragicznym losem ówczesnych pokoleń polskiej inteligencji masowo wymordowanej przez radzieckich zbrodniarzy w Twerze, Miednoje, Katyniu i innych jeszcze miejscach.
    Nie była to pierwsza grupa mieszkańców Gminy Żegocina oglądających te wystawy. W godzinach przedpołudniowych oglądali ją starsi uczniowie szkół w Bytomska i Rozdziela, a także domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. Kolejni uczniowie przybywali tu w następne dni.

Wystawa Katyńska w Żegocinie.

Wystawa Katyńska w Żegocinie.

Prace przy urządzaniu wystawy zewnętrznej.

Wystawa Katyńska w Żegocinie. Wystawa Katyńska w Żegocinie.
Po otwarciu wystawy nastąpiło jej oglądanie. To wstrząsające przeżycie.

   Kolejną częścią spotkania była wieczornica przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Historyczne tło wydarzeń przedstawił w sali Klubu "Relaks" pan Czesław Pączek. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na kilku tematach. Zwrócił uwagę na najważniejsze daty, związanee ze sprawą katyńską. Poinformował, że wśród ofiar sowieckiego systemu było dwóch mieszkańców wsi Żegocina. Urodzony tutaj, na tzw. Potokach podporucznik Jan Waligóra, zamordowany w 1940 roku w Katyniu i starszy posterunkowy Władysław Imiołek, pracujący na żegocińskim posterunku policji i  w tym samym roku zamordowany w Twerze. Na drugiej, klubowej wystawie, która potrwa dłużej niż wystawa plenerowa, pokazano też sylwetki ks. Jana Leona Ziółkowskiego, pochodzącego z pobliskiej Woli Wieruszyckiej ostatniego kapelana wojskowego z obozu w Kozielsku. To o Jego beatyfikację wnioskował zmarły niedawno ks. prał. Zdzisław J. Peszkowski - Kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie. Jednym z elementów tej wystawy jest replika czaszki majora Ludwika Szymańskiego - oficera zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.  13 kwietnia 2008 roku, podczas obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni czaszka zamordowanego polskiego oficera została złożona w Kaplicy Katyńskiej, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Zdjęcia z tej uroczystości, jak również innych związanych ze sprawą katyńską, zostały pokazane na kilku planszach. Zgromadzono tu też niewielką wystawę książek o tematyce katyńskiej.

Wieczór pamięci w Żegocinie. Wieczór pamięci w Żegocinie.
Wieczór pamięci w Klubie "Relaks". Wiersze o tematyce katyńskiej recytowały uczennice z ZS w Łąkcie Górnej.
Wieczór pamięci w Żegocinie. Wieczór pamięci w Żegocinie.
Spotkanie prowadził Czesław Pączek. Uczestnicy spotkania w Klubie.

    Uzupełnieniem tych treści były wiersze o tematyce katyńskiej (m. in. "Guziki" Zbigniewa Herberta, "Katyń " Mariana Hemara), recytowane przez uczennice Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, przeplatane wstrząsającymi filmami dokumentalnymi o Katyniu i innych miejscach sowieckich zbrodni. Program przygotowały panie nauczycielki: Halina Pączek i Lucyna Bakalarz. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali niewielką ulotkę informacyjną - folderek o wystawach, zawierający także podstawowe informacje o sprawie katyńskiej.

 Wystawa Katyńska w Żegocinie. Wystawa Katyńska w Żegocinie.
Wystawę zwiedziło około tysiąca osób.

      Sfinansowane z funduszy Stowarzyszenia wystawy katyńskie - to kolejne działanie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej na rzecz tak bardzo potrzebnego dziś patriotycznego wychowania młodego pokolenia mieszkańców Gminy Żegocina. Tę wystawę zwiedziło około 1 tysiąca osób.

[wstecz]