ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW "W KRĘGU ŻEGOCIŃSKIEJ KULTURY" - 24.10.2008

Teresa Mrugacz podczs oglądania prac uczniów.

Jan Truś i Jan Burek podczas oglądania prac konkursowych.

Członkowie komisji podczas analizy zgłoszonych do konkursu prac.

    Trwa realizacja projektu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej pt. "W kręgu żegocińskiej kultury". Na jego realizację organizacja otrzymała od Zarządu Województwa Małopolskiego dofinansowanie z projektu "Mecenat Małopolski". Dobiegł końca konkurs plastyczny i fotograficzny "Święci polnych dróg - krzyże, figury i kapliczki Gminy Żegocina", trwają warsztaty historyczno - etnograficzne, których elementem są m. in. lekcje w Izbie Regionalnej w Żegocinie oraz wycieczki do miejsc historycznych na terenie Gminy Żegocina.
    24 października 2008 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej przygotowało uroczysty wernisaż prac plastycznych i fotografii zgłoszonych przez uczniów do konkursu  "Święci polnych dróg - krzyże, figury i kapliczki Gminy Żegocina", połączony z wręczeniem nagród.
    Dzięki pozyskaniu pieniędzy na realizację tych konkursów od Zarządu Województwa Małopolskiego i lokalnych sponsorów można było obdarować atrakcyjnymi nagrodami (to głównie piękne wydawnictwa albumowe o tematyce fotograficznej i plastycznej) sporą liczbę laureatów. Dyplomy i nagrody wręczali: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - pan Jan Burek oraz Wójt Gminy Żegocina - pan Jerzy Błoniarz. Przekazano w sumie 26 nagród, w tym 10 pozyskanych dzięki lokalnym sponsorom (Wójt Gminy w Żegocinie, Księgarnia Szkolna w Żegocinie).

Wernisaż pokonkursowej wystawy prac. Wernisaż pokonkursowej wystawy prac.
Wernisaż pokonkursowej wystawy prac. Wernisaż pokonkursowej wystawy prac.
Wernisaż pokonkursowej wystawy prac. Wernisaż pokonkursowej wystawy prac.
Wernisaż pokonkursowej wystawy prac i wręczenie nagród laureatom.
PROTOKOŁY KOMISJI KONKURSOWYCH
Najlepsze prace plastyczne. Nagrodzone prace fotograficzne.

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"ŚWIĘCI POLNYCH DRÓG - KRZYŻE, FIGURY I KAPLICZKI GMINY ŻEGOCINA"

   Powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Komisja Konkursowa w składzie:
1.    Tadeusz Olszewski - przewodniczący,
2.    Jan Burek - sekretarz,
3.    Jan Truś - członek
dokonała w dniu 20 października 2008 roku oglądu wszystkich zgłoszonych do konkursu przez 12 uczniów szkół gimnazjalnych i 1 uczennicę szkoły średniej 30 prac fotograficznych i postanowiła:

a) w grupie uczniów gimnazjum:
1.    Przyznać I miejsce i nagrodę rzeczową Sławomirowi Mechowi - uczniowi klasy I Publicznego Gimnazjum w Łąkcie Górnej za fotografię przedstawiająca figurę przydrożną z Łąkty Górnej,
2.    Przyznać 2 równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe uczniom:
a)    Marcie Bujak - uczennicy kl. III Publicznego Gimnazjum w Łąkcie Górnej - za fotografię kapliczki dworskiej w Łąkcie Górnej,
b)    Annie Guzik - uczennicy kl. III PG w Łąkcie Górnej - za fotografię figury Chrystusa przy parku podworskim w Łąkcie Górnej,
3. Przyznać III miejsce i nagrodę rzeczową - Magdalenie Kępa - uczennicy klasy II Publicznego Gimnazjum w Łąkcie Górnej - za fotografię figury Chrystusa przy parku podworskim w Łąkcie Górnej,
4.    Przyznać 3 równorzędne wyróżnienia i nagrody rzeczowe:
a)    Natalii Zatorskiej - uczennicy klasy II PG w Łąkcie Górnej - za fotografię figury Chrystusa przy parku podworskim w Łąkcie Górnej,
b)    Edycie Kępa - uczennicy klasy III Publicznego Gimnazjum w Łąkcie Górnej - za fotografię figury z przysiółka Brzeziny w Łąkcie Górnej,
c)    Maciejowi Waligórze - uczniowi klasy I Publicznego Gimnazjum w Rozdzielu - za fotografię figury Najświętszej Panny Maryi przy Szkole w Rozdzielu.

b) w grupie uczniów szkół średnich:
1. Przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową Agacie Jędrzejek - uczennicy klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie - za fotografię drewnianej figury przydrożnej w Bełdnie.

    Komisja stwierdza, że do konkursu zgłoszono także jeden album z wieloma fotografiami figur, krzyży i kapliczek przydrożnych z terenu Gminy Żegocina oraz jedną kartkę z wydrukowaną fotografią figury z Żegociny. Obie te prace nie spełniają jednak wymagań regulaminowych i nie mogły być brane pod uwagę.

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSU PLASTYCZNEGO
"ŚWIĘCI POLNYCH DRÓG - KRZYŻE, FIGURY I KAPLICZKI GMINY ŻEGOCINA"

   Powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy Komisja Konkursowa w składzie:
1.    Teresa Mrugacz - przewodnicząca,
2.    Czesław Pączek - sekretarz,
3.    Małgorzata Bury - członek
dokonała w dniu 20 października 2008 roku oglądu wszystkich zgłoszonych przez uczniów do konkursu 44 prac plastycznych. Komisja stwierdza, że do konkursu nie zgłoszono żadnej pracy plastycznej w grupie uczniów szkół średnich i dlatego postanowiła przyznać większą liczbę nagród w grupie gimnazjalnej.

Komisja postanowiła:

1.    Przyznać trzy równorzędne I miejsca i nagrody rzeczowe dla uczniów:
a)    Moniki Salabura z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Żegocinie,
b)    Piotra Burka z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej,
c)    Gabrieli Szewczyk z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Rozdzielu.
2.    Przyznać 3 równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe dla uczniów:
a)    Marty Dziedzic z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Żegocinie,
b)    Natalii Klimek z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Rozdzielu,
c)    Joanny Krawczyk z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Żegocinie,
3.    Przyznać 2 równorzędne III miejsca i nagrody rzeczowe dla uczniów:
a)    Kingi Jędrzejek z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Rozdzielu,
b)    Eweliny Zym z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej.
4.    Przyznać 10 równorzędnych wyróżnień w postaci dyplomów i nagród dla uczniów:
a)    Karoliny Kaczmarczyk, Justyny Jędrzejek i Klaudii Twardosz z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Żegocinie,
b)    Anny Parowskiej, Anny Paruch, Sylwii Wolak z Publicznego Gimnazjum
w Zespole Szkół w Rozdzielu,
c)    Magdaleny Krawczyk, Wojciecha Piecha, Kingi Pach i Magdaleny Kępa
z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej.

[wstecz]