Walne LGD "Doliny Raby" - 22.02.2013 r.

NA WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW "DOLINY RABY" - 22.02.2013

    Kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby" odbyło się 22 lutego 2013 roku w Domu Kultury w Łapanowie. Naszą organizację reprezentował w nim Tadeusz Olszewski. Pracował w Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. Zebranie podjęło kilka ważnych decyzji, w tym w sprawie przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami oraz uchwalenia planu pracy na 2013 rok. Dokonało także niewielkich zmian w statucie i uchwaliło wysokość składek członkowskich (0,5 zł od 1mieszkańca gminy, płatne do końca czerwca). Zdecydowało także o przystąpieniu do konkursu na dodatkowe środki dla LGD (2,5 mln zł).
   Dyskutowano m. in. o sprawie najlepszych inicjatyw z obszaru działania LGD, napisania rezolucji dotyczącej odrzucenia LGD "Dolina Raby" z udziału w dodatkowym konkursie na dodatkowe środki. Oglądnięto także właśnie zrealizowany film promocyjny o gminach z terenu działania "Doliny Raby" oraz zapoznano się z ofertą firmy RMS Polska (energia odnawialna).

Walne LGD "Doliny Raby" - 22.02.2013 r. Walne LGD "Doliny Raby" - 22.02.2013 r.

Walne LGD "Doliny Raby" - 22.02.2013 r.

[wstecz]