POSIEDZENIE ZARZĄDU - 11.04.2013

    W dniu 11 kwietnia 2013 roku, w salce klubowej Izby Regionalnej w Żegocinie, obradował Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Gościem Zarządu był Wójt Jerzy Błoniarz. Dokonano pierwszego podsumowania prac przy urządzaniu Izby Regionalnej po generalnym remoncie pomieszczeń. Prace nie są jeszcze zakończone, pomimo przepracowania około150 godzin przez członków organizacji - głównie członków zarządu, którym pomagali uczniowie Gimnazjum w Żegocinie. Ustalono termin uroczystego otwarcia Izby. Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej w sobotę - 8 czerwca 2013 roku i połączone zostanie z Walnym Zebraniem Członków oraz uroczystościami związanymi z XVIII rocznicą śmierci Patrona Organizacji - Czesława Blajdy.
   Dyskutowano także nad dalszymi tegorocznymi planami Stowarzyszenia tj. możliwością zorganizowania kolejnego pleneru malarskiego, przygotowaniem słownika biograficznego oraz urządzeniem następnych wystaw w Galerii Wiejskiej.

Posiedzenie Zarządu - 11.04.2013 r. Posiedzenie Zarządu - 11.04.2013 r.

[wstecz]