XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2013 r.

XII. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 15.06.2013

    15 czerwca 2013 roku członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej zebrali się najpierw w kościele parafialnym w Żegocinie na mszy świętej, odprawionej w intencji zmarłego w 1995 roku Patrona Stowarzyszenia - Czesława Blajdy, w intencji którego mszę świętą odprawił w koncelebrze z ks. Antonim Lelito - ks. katecheta Janusz Kras.
   Przed rozpoczęciem zebrania miała miejsce krótka ceremonia ponownego otwarcia Izby Regionalnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie (odrębna relacja). Potem w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie 19 przybyłych członków oraz kilku gości, obradowało na XII. Walnym Zebraniu Członków. Przybyłych powitał Prezes Zarządu SPZŻ - Czesław Pączek. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego rok temu członka organizacji - Jerzego Blajdę.
   Na przewodniczącą zebrania wybrano Danutę Paczek, na sekretarza Zdzisława Janiczka. Przyjęto Regulamin zebrania, a Komisja Mandatowa stwierdziła, że zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie. Wybrano także Komisję Uchwał i Wniosków, która pracowała w składzie:Anna Kądziela, Katarzyna Janiczek, Jerzy Błoniarz.
    Następnie członkowie organizacji i zaproszeni goście wysłuchali kilku sprawozdań: sprawozdania zarządu (pełny tekst poniżej), wygłoszonego przez Czesława Pączka (pełna jego treść poniżej), sprawozdania finansowego skarbnika Jana Trusia, sprawozdania komisji rewizyjnej, odczytanego przez Kazimierza Kozaka. Prezes Czesław Pączek wręczył także dyplomy - podziękowania uczennicom, które wniosły duży wkład do urządzenia Izby Regionalnej i inwentaryzacji jej zbiorów. Dyplomy otrzymały: Zuzanna Adamczyk, Justyna Janiczek, Monika Jędrzejek, Patrycja Kmiecik.
   Potem prowadząca zebranie Pani Danuta Pączek zaprosiła zebranych do dyskusji. Tadeusz Olszewski wskazał na wartościowe przedsięwzięcia Stowarzyszenia: integracyjny plener malarski oraz wystawę "Żegocina w starej fotografii", w które włączyło się wiele osób. Wyraził zadowolenie ze współpracy z Zespołem Szkół w Żegocinie, a zwłaszcza pomocy udzielonej przez wyróżnioną grupę gimnazjalistek. Zaproponował włączenie do planu pracy utworzenie Koła Młodzieżowego SPZŻ. Zachęcał do dalszego przekazywania Stowarzyszeniu starych zdjęć, których zeskanowano już około 500, ale wciąż przekazywane są dalsze. Jako przykład pokazał album fotograficzny wykonany przez ŚP. Ks. Krawczyka o budowie Kaplicy pod Lipami w Rozdzielu, a udostępniony przez Panią Jałowiecką-Paruch z Żegociny.
   W dyskusji głos zabrali także: Jan Burek - mówił o pracach w Izbie Regionalnej; Danuta Pączek - wyraziła zadowolenie z włączenia młodzieży do prac w Izbie Regionalnej, wyraziła nadzieję że obchody 720-lecia Żegociny zaowocują kolejnymi inicjatywami społecznymi, zaproponowała Stowarzyszeniu włączenie się do uczczenia pamięci o żegocińskich uczestnikach bitwy pod Monte Cassino, przypadających na rok przyszły.
   Przemawiał także Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, który wskazał na wielkie zaangażowanie członków Stowarzyszenia w urządzenie Izby Regionalnej, poinformował o obchodach 720-lecia Żegociny.   
   Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji zebrani członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy i plan pracy oraz plan finansowy na kolejny rok. W planie pracy przewidziano m. in. utworzenie Koła Młodzieżowego SPZŻ, współorganizację uroczystości patriotycznych, zorganizowanie pleneru malarskiego, zorganizowanie trzech wystaw itd. Nieustającym zadaniem jest dalsze zbieranie eksponatów do Izby Pamięci Narodowej, zbieranie starej fotografii i wspomnień.
   Na zakończenie Czesław Pączek podziękował zebranym za przybycie, komisjom i przewodniczącej WZC, protokolantowi za czynny udział w zebraniu, po czym dokonał zamknięcia obrad.

Nabożeństwo w intencji ŚP. Czesława Blajdy.

walne2013-02.jpg (20093 bytes)Nabożeństwo w intencji ŚP. Czesława Blajdy.

Otwarcie Izby Regionalnej.

Otwarcie Izby Regionalnej.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2012 r.

XI. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej  - 28.05.2013 r.

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy za okres sprawozdawczy od 29 maja 2012 do 14 czerwca 2013 r.

    Ubiegłoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, które odbyliśmy 28.05.2012 r. podjęło kilka uchwał i wniosków, które stanowiły wytyczne pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2012.
    Przedstawię obecnie wyniki realizacji przyjętych wniosków i postulatów. Zanim przedstawię te sprawy w porządku chronologicznym, pragnę nadmienić, że Walne Zebranie upoważniło Zarząd do ewentualnych zmian planu pracy w zależności od okoliczności oraz możliwości realizacji zadań. Przechodzę obecnie do informacji na temat realizacji zadań.
    W dniu 2 czerwca 2012 r.kilku członków naszego Stowarzyszenia skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia Przyjaciół Wiśnicza i byliśmy przyjmowani z wielką serdecznością w Ratuszu Miejskim, na zamku Lubomirskich oraz na pikniku w okolicy Matejkowskiej "Koryznówki". To spotkanie stanowiło początek naszej współpracy i wymiany doświadczeń kulturowych i organizacyjnych. 12 czerwca 2012 roku Zarząd i kilku członków Stowarzyszenia pożegnało naszego przyjaciela Jerzego Blajdę podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu Batowickim w Krakowie. 23 czerwca 2012 roku odbył się z inicjatywy Stowarzyszenia otwarty plener malarski, w którym wzięła udział 30-osobowa grupa uczniów i osób dorosłych. Plener poprowadziła z dużym zaangażowaniem i znajomością sztuki malarskiej nasza koleżanka Katarzyna Kogutowicz. Plener mógł się odbyć dzięki dotacji finansowej z wniosku złożonego do Wójta Gminy i zaakceptowanego przez komisję oceniającą jego merytoryczną treść. W dniu 1 sierpnia 2012 r. uczestniczyliśmy w obchodach 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz uczciliśmy pamięć bohaterskiego lotnika Stefana Bohanesa. W miesiącu sierpniu (7.08.2012 r.) zapoczątkowano również z inicjatywy wójta gminy rozbudowę i porządkowanie Izby Regionalnej. W dniach 9 i 10.08.2012 r. urządziliśmy wystawę prac poplenerowych pt." Żegocińskie krajobrazy - konfrontacje". Treścią wystawy były plenerowe prace malarskie uczestników, a także archiwalne zdjęcia z terenu Żegociny objęte plenerem. Natomiast w dniu 11.08 odbył się wernisaż wystawy, na który przybyło około 55 zaproszonych gości i członków Stowarzyszenia. Jako Stowarzyszenie mamy moralny obowiązek kultywowania patriotycznych wartości wśród młodzieży oraz starszego pokolenia mieszkańców gminy. Dlatego też członkowie nasi uczestniczą w lokalnych uroczstościach z okazji historycznych wydarzeń. Kierowani tą ideą uczestniczyliśmy w dniu 1.09.2012 roku w upamiętnieniu 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z przyjemnością chcę poinformować uczestników Zebrania, że 23 września 2012 roku przybyli do nas z koleżeńską, towarzyską wizytą, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Wiśnicza z burmistrzem miasta oraz z Zarządem Stowarzyszenia. Mimo nienajlepszej pogody udało się pokazać naszym gościom zabytkowy kościół Świętego Jakuba w Rozdzielu, z przełęczy Widoma oglądać lekko zamgloną panoramę Żegociny, a całą miłą wizytę zakończyć ogniskiem i pieczeniem kiełbasy w kamieniołomie i wspólnych piosenkach. Goście odjeżdżając z Żegociny mieli jeszcze okazję zwiedzić u kolegi Zdzisława Janiczka mini-skansen pszczelarstwa i posmakować ekologicznej słodyczy miodu żegocińskiego. Nieco wcześniej, bo 18.09.2012 r. przedstawiciele naszego stowarzyszenia oraz gminy Żegocina uczestniczyli w wernisażu wystawy malarstwa koleżanki, naszej członkini Katarzyny Kogutowicz, która tym razem swoje obrazy eksponowała w pomieszczeniach Biblioteki Powiatowej w Bochni. 15.11.2012 r. niektórzy członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w sesji naukowej w Zespole Szkół im. J.P.II w Łąkcie Górnej zorganizowanej przez Klub Historyczny im. Grota Roweckiego. Wykład zatytułowany "Duszpasterstwo czasów trudnych" wygłosił nasz rodak ksiądz dr Zbigniew Kępa.
Członkowie naszego zarządu przygotowali w grudniu 2012 roku wystawę zatytułowaną "Żegocina w starej fotografii". Wernisaż tej wystawy odbył się w dniu 4.01.2013 roku. Wydarzenie to mogło zaistnieć dzięki pozytywnej opinii naszego wniosku o dotację wójta. Dzięki uzyskanym środkom wykonano 100 fotografii o formacie A-3 techniką komputerową w specjalistycznym zakładzie fotograficznym w Sosnowcu. Wystawę, która trwała do końca marca 2013 roku zwiedziło około 300 osób. Pragnę jeszcze poinformować, że 25.01.2013 roku członkowie Zarządu Stowarzyszenia brali udział w spotkaniu na temat wioski tematycznej zatytułowanym "Żegocina- wioska zaklęta w drewnie". W kwietniu 2013 roku kilku członków naszego Stowarzyszenia uczestniczyło w wykładzie dr Teofila Wojciechowskiego, poświęconym "Żołnierzom Wyklętym". Spotkanie to zorganizowano w Zespole Szkół Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, z okazji 73 rocznicy zbrodni katyńskiej. W kwietniu 2013 gościliśmy również pana Józefa Przeniosło - syna długoletniego kierownika szkoły w Żegocinie - Jana Przeniosło. Pan Józef przekazał zarządowi stowarzyszenia 38 zdjęć z życia swojego ojca, które stanowią ważną pamiątkę rodzinną a jednocześnie są ważnym źródłem dokumentującym historię trudnych lat okupacji, w czasie której pan Jan Przeniosło uczestniczył walcząc jako żołnierz i dowódca oddziału partyzanckiego AK na terenie obwodu Łapanów - Trzciana - Lipnica. Stowarzyszenie nasze uczestniczyło również w pracach Lokalnej Grupy Działania " Dolina Raby". Naszym stałym przedstawicielem w zarządzie tej instytucji jest kolega Tadeusz Olszewski. Redaguje on też nasz serwis internetowy na portalu (spzz.republika.pl), za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni, gdyż dzięki tym informacjom rozszerza się wiedza o naszym Stowarzyszeniu i o osiągnięciach gminy Żegocina. Na zakończenie pragnę jeszcze dodać, że przy modernizacji i porządkowaniu Izby Regionalnej od kilku miesięcy brali systematycznie udział członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia. Pozwólcie, że ich wymienię: Jan Burek, Tadeusz Olszewski, Jan Truś, Zdzisław Janiczek, Joanna Pastuszak, Maria Juszczyk, Maria Ostrowska, Czesław Pączek, oraz uczennice z Gimnazjum w Żegocinie: Zuzanna Adamczyk, Justyna Janiczek, Monika Jędrzejek, Patrycja Kmiecik. Chciałbym z tego miejsca również podziękować naszym sympatykom - osobom wspierającym, od których uzyskaliśmy i nadal uzyskujemy liczne eksponaty i pamiątki rodzinne, z którymi być może niełatwo było im się rozstać. Dziękuję: panom Bolesławowi Łękawie, Stanisławowi Waligórze, który oprócz wielu eksponatów wykonał nieodpłatnie piękne regały do naszej Izby Regionalnej, Stanisławowi Bilskiemu z Nowej Wsi, Tadeuszowi Stary z Łąkty Górnej, Stanisławowi Rogali, Adamowi Wronie, Mieczysławowi Kędrze, Jerzemu Błoniarzowi, dr Adamowi Gruszeckiemu w Krakowa, ks. dr. Zbigniewowi Kępie oraz paniom: Annie Rogali i Waleri Cempura. Dziękuję serdecznie wielu anonimowym darczyńcom i osobom, których nazwisk nie jestem w stanie przywołać w pamięci.
  Wam kochani dziękuję za uwagę.

[wstecz]