Otwarcie zmodernizowanej Izby Regionalnej  - 15.06.2013 r.

 OTWARCIE WYSTAWY I ZMODERNIZOWANEJ IZBY REGIONALNEJ - 15.06.2013

     W dniu 15 czerwca 2013 roku w "Galerii Wiejskiej w Żegocinie, miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Kościół Parafialny pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Żegocinie". Była to ponowna prezentacja wystawy, zorganizowanej w 1993 roku przez Żegocińskie Koło Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej" z okazji 700-lecia Parafii Żegocina.
    Tegoroczna wystawa została nieco poszerzona o kilka nowych fotografii i jeden obraz przedstawiający Patrona Parafii - Św. Mikołaja. Ekspozycja będzie prezentowana przez cały okres wakacji.
    W drugiej części spotkania, zorganizowanego przez Walnym Zebraniem Członków SPZŻ było niejako ponowne otwarcie Izby Regionalnej. Na cele Izby przeznaczono kolejne pomieszczenia (sala wystawowa + zaplecze), zainstalowano centralne ogrzewanie i   doprowadzono wodę, a wszystkie pomieszczenia zostały odnowione. Całkiem na nowo członkowie Stowarzyszenia oraz pomagający im uczniowie z żegocińskiego Gimnazjum urządzili ekspozycję. Poszerzono zbiory o ponad sto nowych eksponatów, uzupełniono katalog. Utworzono także Kącik Patrona Stowarzyszenia - Czesława Blajdy, a jedno z pomieszczeń przekształcono na salkę konferencyjno - dydaktyczną.
   Otwarcie miało skromny charakter i ograniczyło się do skrótowego przedstawienia wykonanych prac i prezentacji głównych zasobów Izby Regionalnej.

Otwarcie wystawy fotograficznej "Kościół Parafialny Św. Mikołaja w Żegocinie".

 Otwarcie wystawy fotograficznej "Kościół Parafialny Św. Mikołaja w Żegocinie".

Otwarcie wystawy fotograficznej "Kościół Parafialny Św. Mikołaja w Żegocinie".

Otwarcie zmodernizowanej Izby Regionalnej  - 15.06.2013 r.

Otwarcie zmodernizowanej Izby Regionalnej  - 15.06.2013 r.

Otwarcie zmodernizowanej Izby Regionalnej  - 15.06.2013 r.

Otwarcie zmodernizowanej Izby Regionalnej  - 15.06.2013 r.

Otwarcie zmodernizowanej Izby Regionalnej  - 15.06.2013 r.

RELACJA WIDEO >>>

RELACJA W SERWISIE GMINY >>>

[wstecz]