Posiedzenie Zarządu - 22.06.2013 r.

Posiedzenie Zarządu - 22.06.2013 r.

 POSIEDZENIE ZARZĄDU - 22.08.2013

   Statutowe posiedzenie Zarządu zostało zorganizowane w dniu 22 sierpnia 2013 roku w salce klubowej Izby Regionalnej w Żegocinie. W związku z realizacją zadań określonych w planie pracy, na posiedzenie zaproszono gości: Wójta Gminy Żegocina (uczestniczył w końcowej części zebrania), nauczycieli historii: Annę Kądziela, Katarzynę Janiczek, nauczycielkę plastyki - Lidię Szkodny oraz przebywającą obecnie w Żegocinie Agatę Talaskę (Gajewską), której wystawa plac plastycznych wykonanych z filcu i połączona z warsztatami dla uczniów szkół podstawowych zaplanowana jest na wrzesień br.
   Podczas zebrania dyskutowano głównie nad realizacją zaplanowanych na III i IV kwartał br. zadań i kierunków pracy. Dyskusja dotyczyła m. in. zorganizowania Koła Młodzieżowego SPPŻ (jego prowadzenia podjęła się Joanna Pastuszak), włączenia się Stowarzyszenia w organizację cyklu "okrągłych" - ważnych rocznic historycznych (wybuchu II wojny światowej, wybuchu I wojny światowej, Powstania Warszawskiego, bitwy pod Monte Cassino itd.). Podjęto wstępne ustalenia w sprawie wyjazdu do prywatnego skansenu w Laskowej oraz organizacji we wrześniu br. pleneru malarskiego w Rozdzielu (tematem wiodącym będą krzyże i figury przydrożne (jego zorganizowania i przeprowadzenia podjęła się Lidia Szkodny - nauczycielka Zespołu Szkół w Rozdzielu.
    Po konsultacji z Agatą Talaską Zarząd ustalił termin wernisażu wystawy Jej prac plastycznych z filcu na godzinę 17.00 w dniu 14 września 2013 roku. Podjęto także wstępne ustalenia w sprawie przeprowadzenia przez Nią w szkołach mini warsztatów plastycznych z zakresu tworzenia obrazów z filcu.
   Z wielkim zainteresowaniem zebrani zapoznali się z techniką pracy przy tworzeniu przez Agatę Talaskę obrazów filcowych oraz wysłuchali informacji o jej pobycie w Niemczech, gdzie prowadziła już takie warsztaty i miała wystawy prac.
   Zarząd podjął także ustalenia w sprawie udziału w obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które żegociński samorząd planuje zorganizować w dniu 3 września 2013 roku, przy Pomniku w Żegocinie, o godzinie 10.00.

Posiedzenie Zarządu - 22.06.2013 r. Posiedzenie Zarządu - 22.06.2013 r.
Posiedzenie Zarządu - 22.06.2013 r.

[wstecz]