Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.

II. PLENER MALARSKI SPZŻ - 20.09.2013

    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej inicjuje i realizuje wiele przedsięwzięć artystycznych związanych z szeroko rozumianą kulturą regionalną. Ma na swoim koncie organizację prawie 20 wystaw malarskich, fotograficznych, kilka konkursów np. fotograficznego związanego z architekturą drewnianą z terenu gminy Żegocina. Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, wernisaże. Od dwóch lat organizuje także plenery malarskie, ukierunkowane zwłaszcza na uczniów.
    Dzięki bardzo dobrej współpracy z nauczycielami plastyki i pozyskaniu wsparcia finansowego ze strony samorządu gminy Żegocina, stało się możliwe przeprowadzenie tegorocznego pleneru malarskiego, który odbył się w dniu 20 września. Zainteresowanie udziałem uczniów w plenerze było tak duże, że nauczyciele - opiekunowie musieli w niektórych szkołach przeprowadzić losowanie uczestników.
    Obowiązki kierownika pleneru zgodziła się pełnić tym razem Pani Lidia Szkodny - nauczycielka plastyki w Zespole Szkół w Rozdzielu. To właśnie ona oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Pan Czesław Pączek dokonali przed szkołą w Rozdzielu powitania uczestników pleneru i krótko przedstawili program tego spotkania w plenerze. Zarząd Stowarzyszenia ustalił, że w tym roku uczestnicy pleneru będą malować w Rozdzielu obiekty sakralne tj. zabytkowy drewniany kościół, kapliczki i figury przydrożne. Wszystkich uczestników, a było ich 58, podzielono na 5 grup i każda z nich udała się w inne miejsce. Uczniowie z Łąkty Górnej (pod opieką Pani Teresy Białki) malowali figurę ulokowana przy szkole w Rozdzielu, uczniowie z PSP w Żegocinie (op. Pani Anna Rogala) oraz PSP w Bytomsku (op. Pani Fasuga) malowali zabytkowy, rozdzielski kościół, uczniowie z Rozdziela (op.Pani Anna Kądziela) - kapliczkę przy drodze na Folwark (Wygony), a z Zespołu Szkół w Żegocinie (op. Pani Katarzyna Kogutowicz) - Kapliczkę pod Lipami. Malowanie w terenie trwało prawie cztery godziny.
    Za kilka tygodni Zarząd Stowarzyszenia znów poprosi uczestników tego pleneru i ich opiekunów do Galerii Wiejskiej w Żegocinie na wernisaż poplenerowej wystawy i wtedy będziemy mieć możliwość zobaczenia efektów pracy uczestników pleneru, wśród których jest wielu utalentowanych plastycznie młodych ludzi.

Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r. Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.
Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r. Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.
Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r. Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.
Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r. Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.
Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r. Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.
Plener malarski SPZŻ - Rozdziele - 20.08.2013 r.

[wstecz]