Instalacja wystawy poplenerowej - 16.11.2013 r.

Instalacja wystawy poplenerowej - 16.11.2013 r.

INSTALACJA POPLENEROWEJ WYSTAWY - 16.11.2013

   Dzięki pozyskaniu dotacji ze środków samorządu Gminy Żegocina stało się możliwe zrealizowanie kolejnego, zaplanowanego zadania, określonego w planie pracy Stowarzyszenia na 2013 rok. Jest nim plener malarski (odbył się 20 września 2013 roku w Rozdzielu) oraz urządzenie poplenerowej wystawy wraz z wernisażem.
   W dniu 16 listopada 2013 roku trójka członków Stowarzyszenia (Anna Kądziela, Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski) wraz z kierowniczka pleneru - Panią Lidią Szkodny przez cztery godziny pracowali nad urządzeniem poplenerowej wystawy, która zastąpi prezentowaną tu wcześniej autorską wystawę "Obrazy z filcu tkane".
   Prace objęły m.in. zamontowanie tablic, powieszenie na nich prac uczestników pleneru, wydrukowanie i umieszczenie napisów. Podjęto także ustalenia w sprawie termin i organizacji wernisażu tej wystawy, który wstępnie zaplanowano na poniedziałek - 25 listopada 2013 roku.

Instalacja wystawy poplenerowej - 16.11.2013 r. Instalacja wystawy poplenerowej - 16.11.2013 r.
Instalacja wystawy poplenerowej - 16.11.2013 r.

[wstecz]