Oferty przygotowane przez Stowarzyszenie - 18.02.2019 r.

POWODZENIA W KONKURSACH GRANTOWYCH GMINY I POWIATU - 18.02.2019

   Stowarzyszenie na począltku 2019 roku przygotowało swoje oferty na konkursy ogłoszone przez Starostę Bocheńskiego i Wójta Gminy Żegocina. Do Starostwa Powiatowego (to pierwszy taki wniosek w historii organizacji) przygotowano i złożono na dzienniku podawczym w dniu 30 stycznia 2019 roku ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury  pod nazwą "Wydawnictwo „Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku”, wnioskując o dotację w wysokości 5.000 zł. Dofinansowanie zostało przyznane, ale w zmniejszonej znacznie wysokości 2.000 zł. Stowarzyszenie musi więc zmniejszyć zakres rzeczowy swojej oferty.
  Natomiast w pełnej wnioskowanej wysokości Stowarzyszenie uzyskało dotacje na trzy projekty złożone na konkurs ofertowy Wójta Gminy Żegocina w dziedzinie kultury oraz turystyki. Oferty dotyczą: wydanie piątego tomu "Kroniki Gminy Żegocina (dotacja 3100 zł), zorganizowanie VIII Pleneru Malarskiego (1200 zł) oraz zorganizowanie IV Młodzieżowego Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy" (1000 zł).

Oferty przygotowane przez Stowarzyszenie - 18.02.2019 r.

 Oferty przygotowane przez Stowarzyszenie - 18.02.2019 r.

Oferty przygotowane przez Stowarzyszenie - 18.02.2019 r.

[wstecz]