Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

SPOTKANIE ZE STAROSTĄ BOCHEŃSKIM I WÓJTEM ŻEGOCINY - 14.02.2019

   To było poniekąd historyczne wydarzenie. 14 lutego 2019 roku Stowarzyszenie gościło w swojej siedzibie po raz pierwszy Starostę Bocheńskiego Adama Kortę oraz nowego Wójta Gminy Wojciecha Wronę. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy radnego powiatowego z Żegociny - członka Stowarzyszenia - Jerzego Błoniarza. Przybyłych gości powitał Prezes Zarządu SPZŻ Tadeusz Olszewski, który w kilku zdaniach przedstawił działalność i dorobek Stowarzyszenia, reprezentowanego na spotkaniu jeszcze przez Honorowego Prezesa, twórcę tego Stowarzyszenia Czesława Pączka, skarbnika Jana Trusia i sekretarza Zdzisława Janiczka.
   Ponad godzinę dyskutowano o problemach działania organizacji pozarządowych w małych miejscowościach i o małej liczbie członków. Dyskutanci, w tym Jerzy Błoniarz i Czesław Pączek wskazywali na ograniczenia i potrzeby, w tym pomocy NGO ze strony powiatu. Starosta Adam Korta, który uważnie wsłuchiwał się w zgłaszane uwagi i propozycje, poinformował zgromadzonych o planach Zarządu Powiatu wobec organizacji pozarządowych, które zostały pozytywnie ocenione przez działaczy organizacji, bo idą w kierunku oczekiwań.
   Goście zostali poproszeni o zwiedzenie Galerii Wiejskiej i Izby Regionalnej, a oprowadzali ich tu: Zdzisław Janiczek (Galeria) i Czesław Pączek (Izba). Wykonano pamiątkowe fotografie,a Starosta wpisał się do Kroniki Izby Regionalnej. Na pamiątkę pobytu w Stowarzyszeniu otrzymał zestaw wydanych do tej pory "Kronik Ziemi Żegocińskiej".
   Według zgodnej i obustronnej opinii było to sympatyczne i pożyteczne spotkanie, które umożliwiło pokazanie nowym władzom samorządowym gminy i powiatu okoliczności, w jakich działają małe organizacje pozarządowe gminy Żegocina.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

 zestarosta2019-08.jpg (24900 bytes)

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny - 14.02.2019 r.

[wstecz]