Zarząd 15.03.2019

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 15.03.2019

   Zebranie Zarządu z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie Zdzisława Barnasia w dniu 15 marca 2019 roku poświęcone było głownie sprawom związanym z przygotowaniem do Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 30 marca br. Najpierw jednak Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski poinformował o działaności organizacji w okresie od poprzedniego zebrania. Ukierunkowana ona była głównie na przygotowaniu i zgłoszeniu ofert na wykonanie zadań publicznych powiatu i gminy. Odbyło się także spotkanie ze Starostą Bocheńskim Adamem Kortą, Wójtem Gminy Wojciechem Wroną i radnym powiatowym Jerzym Błoniarzem.
   Zarząd podjął kilka uchwał, w tym o przyjęciu nowych członków, sprawozdań na WZC oraz propozycji planu pracy i planu finansowego na 2019 rok.
   W dyskusji była również mowa o konieczności założenia przez członków Zarządu profilu zaufanego. Zebrani oglądali także najnowsze eksponaty pozyskane do Izby Regionalnej i Archiwum Społecznego. Zajęli się także omówieniem przygotowań do Walnego Zebrania Członków oraz przygotowania i wysłania zaproszeń na to zebranie.

Posiedzenie Zarządu - 15.03.2019 r.

Posiedzenie Zarządu - 15.03.2019 r.

Posiedzenie Zarządu - 15.03.2019 r.

[wstecz]