Podpisanie umów z Powiatem Bocheńskim - 29.03.2019 r.

PODPISANIE UMOWY Z POWIATEM BOCHEŃSKIM - 29.03.2019

   29 marca 2019 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni podpisano umowy na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2019 roku, które będą realizować organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Wśród podpisujących byli upoważnieni do tego przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy: Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski i Skarbnik Jan Truś.
   Umowa dotyczy realizacji zadania z dziedziny kultury, które będzie polegało na przygotowaniu, opracowaniu i wydaniu popularno - naukowej książki o tematyce historycznej pt. "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski". Od  powiatu organizacja uzyska dofinansowanie w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych), co wystarczy jedynie na pokrycie kosztów składu i druku książki. Zbieranie materiałów, pisanie tekstów, korekta - to zadania wolontariackie. Stowarzyszenie przeznaczy natomiast z własnych środków 200 złotych na pokrycie kosztów administracyjnych, w tym kosztów wysyłki książek do bibliotek.
   Łącznie powiat podpisał 27 umów na kwotę 88.100 zł, w tym dla 17 projektów na kwotę 57.800 zł z zakresu kultury, 7 zadań z zakresu sportu na kwotę 23.300 zł oraz 3 zadania z zakresu turystyki na kwotę 7000 zł.
   - Gratuluję organizacjom, które otrzymały dofinansowanie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie jednym z moich priorytetów, szczególnie że z rekomendacji Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego zostałem delegowany do prac w Małopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego – podkreślał do zgromadzonych przedstawicieli organizacji Starosta Bocheński Adam Korta.

Podpisanie umów z Powiatem Bocheńskim - 29.03.2019 r.

Podpisanie umów z Powiatem Bocheńskim - 29.03.2019 r.

Podpisanie umów z Powiatem Bocheńskim - 29.03.2019 r.

[wstecz]