Cmentarz na Biedroniówce przed rozpoczęciem prac czyszczących.

AKCJA CZYSZCZENIA CMENTARZA NA BIEDRONIÓWCE - 13.07.2019

     Stary cmentarz na Biedroniówce - to drugie w historii żegocińskiej parafii miejsce pochówków. Pierwsze było w kościele i w pobliżu kościoła i w kierunku północnym od niego. Śmiało można stwierdzić, że na Biedroniówce spoczywają przodkowie wielu z nas – mieszkańców gminy Żegocina. Niestety stan tego miejsca, z roku na rok ulega pogorszeniu. Porastają go coraz większe drzewa i krzaki, a fragmenty nagrobków ulegają zniszczeniu.
   Temat oczyszczenia terenu cmentarza pojawiał się już wielokrotnie, między innymi ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy oraz mieszkańców Żegociny. O ile w 2002 roku, z inicjatywy ówczesnego proboszcza Antoniego Poręby rozpoczęto prace porządkowe na tym terenie, jednak po śmierci proboszcza nikt ich nie kontynuował. Tak było aż do maja 2019 roku. Z inicjatywy wójta Gminy Wojciecha Wrony zostało wtedy podpisane porozumienie z proboszczem ks. Bogusławem Pasierbem, w którym wyraził on zgodę na wejście na teren cemantarza należący do parafii. Dzięki temu 11 maja 2019 roku została zorganizowana pierwsza akcja czyszczenia cmentarza, w której wzięło udział około 10 osób. Całodniowe sprzątanie pozwoliło uporządkować zaledwie niewielką część terenu, dlatego planowane są kolejne akcje, które będą zorganizowane, gdy teren nieco się osuszy.
   Po raz drugi i ze znacznie większym udziałem ochotników z terenu nie tylko Parafii Żegocina  w dniu 13 lipca 2019 roku  kontynuowano prace, które w pierwszym etapie polegają na usunięciu z terenu cmentarza dziko tu rosnących drzew i krzaków. Wśród pracujących przy usuwaniu roślinności byli także członkowie Stowarzyszenia, w tym: Wojciech Wrona, Grzegorz Gołąb, Bartłomiej Pławecki, Tadeusz Olszewski. Z Bochni przyjechał także Kazimierz Kozak, który przywiózł narzędzia i wynajętego pracownika. Akcja sprzątania trwała bez przerwy ponad 6 godzin.
   Efektem końcowym prac ma być utworzenie lapidarium – wydzielonego miejsca, w którym zostaną zgromadzone wszystkie ocalałe nagrobki i ich fragmenty oraz krzyże. Warto pamiętać, że na cmentarzu tym znajduje się wyjątkowy zabytek – chłopski, kamienny nagrobek pochodzący z 1833 r. Według profesora Romana Reinfussa – znawcy polskiej rzeźby kamiennej, jest to najstarszy zachowany nagrobek chłopski w Polsce!
   T
rzecia część akcji społecznej "Wspólnie ratujmy cmentarz na Biedroniówce" miała miejsce w sobotę 10 sierpnia 2019 r. Upał spowodował jednak niższą niż ostatnio frekwencję wśród mieszkańców. Mimo to, udało się odsłonić nagrobek Reginy Kuscycny z 1833 r. – najstarszy zachowany kamienny nagrobek chłopski w Polsce. Spośród drzew wyłaniają się także inne nagrobki, niestety mocno zniszczone przez czynniki zewnętrzne.

2002-04-19. Cmentarz Biedroniówka po akcji czyszczenia 2002 r.  Biedroniówka - maj 2019 - przed akcją czyszczenia.

Cmentarz Biedroniówka po akcji czyszczenia w 2002 r.

Biedroniówka - maj 2019 - przed akcją czyszczenia.

Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 11 maja 2019 roku.

Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 11 maja 2019 roku.

Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 11 maja 2019 roku.

 Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 13 lipca 2019 roku.  Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 13 lipca 2019 roku.

Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 13 lipca 2019 roku.

Prace porzadkowe na Biedroniówce w dniu 10 sierpnia 2019 roku.

Prace porzadkowe na Biedroniówce w dniu 10 sierpnia 2019 roku.

Prace porządkowe na Biedroniówce w dniu 10 sierpnia 2019 roku.

[wstecz]