Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r.

"ZABYTKI POD PATRIĄ" - STOWARZYSZENIE NA MUZEALIACH W BOCHNI - 18.05.2019

     Od 2002 r. Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni organizuje corocznie „Muzealia” z okazji przypadającego 18 maja Międzynarodowego Dnia Muzeów. W tym roku majowe, dwudniowe "Muzealia" (18-19 maja 2019 r.) poświęcono kolekcjonerstwu.
   Pierwszy dzień spotkania na poddaszu Muzeum rozpoczął dyrektor tej instytucji - Jan Flasza, który powitał przybyłych i w kilkunastu zdaniach dokonał wprowadzenia do tematu.
    - Pierwszą swoją wagę wypatrzyłem na stercie złomu - to tytuł prezentacji Tadeusza Pędraka - kolekcjonera wag i odważników, który wystąpił jako pierwszy. Oprócz pokazu slajdów przedstawiających historię ważenia oraz zebrane liczne i unikatowe wagi kolekcjoner zaprezentował część swoich zbiorów w trzech salach Muzeum, które można było zobaczyć po jego wystąpieniu.
    Zaproszenie telefoniczne od Dyrektora Flaszy do udziału w Muzealiach, a skierowane do Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, dotarło na początku marca 2019 roku. 11 marca Twórca Izby Regionalnej - Czesław Pączek i Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski wyjechali do Bochni na spotkanie z Janem Flaszą. 17 maja Jan Truś i Czesław Pączek wywieźli do Muzeum niektóre eksponaty z Izby i Archiwum Społecznego oraz Galerii Wiejskiej. W tym czasie Tadeusz Olszewski przygotowywał scenariusz i robił prezentację komputerową treści, z którymi chciano zapoznać uczestników spotkania w bocheńskim Muzeum. Zasadnicze elementy tej prezentacji to przedstawienie genezy i początków Stowarzyszenia i Izby, omówienie głównych kierunków działania, pokaz najciekawszych zbiorów i zaprezentowanie sposobów ich prezentacji i popularyzacji. Slajdy na przemian komentowali Tadeusz Olszewski i Czesław Pączek. Słownej pogadance i prezentacji komputerowej towarzyszyła mała wystawa niewielkiej części zbiorów Stowarzyszenia, którą można było oglądać także w niedzielę - 19 maja.
    Po 45 minutowej prezentacji "Zabytków pod Patrią", bo tak nazywała się ta część pierwszego dnia Muzealiów, o swoich zbiorach i działalności mówili także: Agnieszka Żołna i Aniela Gromala, prezentujące zabytki z Izby Regionalnej w Lipnicy Murowanej oraz Jacek Kobiela z Bochni - uznany kolekcjoner znaczków pocztowych, etykiet zapałczanych, minerałów i innych. Jego długa i ciekawa prezentacja zakończyła pierwszy dzień Muzealiów w Bochni.
    Drugi dzień imprezy poświęcony był następującym prezentacjom: "Stare silniki. Odkryj, poznaj, zachwyć się!" (prezentacja na dziedzińcu Muzeum silników spalinowych stacjonarnych z kolekcji braci Andrzeja, Piotra i Leszka Zwierniaków), "Niezwykłe muzeum rzeczy zwyczajnych i osobliwości" (Eko-muzeum w Sobolowie przedstawili jego opiekunowie Barbara i Robert Pietrasiowie), "Pieśni za grosze. Druki ulotne a kolekcjonerstwo" (opowieść o nich Piotra Wawrzkiewicz; niektóre pieśni zaśpiewał towarzysząc sobie na lirze korbowej); "Bez kolekcjonerów nie byłoby tego muzeum. W 60-lecie działalności Muzeum w Bochni" (wykład Jana Flaszy).

Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r. Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r.
Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r. Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r.
Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r. Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r.
Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r. Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r.

Muzealia - Muzeum w Bochni - 18.05.2019 r.

ZAPROSZENIE >>>

[wstecz]