Posiedzenie Zarządu - 04.07.2019 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ - 04.07.2019

  Wspólne zebranie Zarządu I Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia poświęcone było podsumowaniu pracy w ostatnim okresie oraz podjęciu ustaleń dotyczących najbliższych wydarzeń. Dyskutowano m. in. o udziale Stowarzyszenia w III Historycznym Jarmarku św. Marii Magdaleny, gdzie Stowarzyszenie reprezentować będzie Joanna Pastuszak-Cybulska, o zorganizowaniu promocji piątego już numeru "Kroniki Ziemi Żegocińskiej"  (podczas 726. Urodzin Żegociny").
   Czesław Pączek zaprezentował Zarządowi kolejne nabytki do Izby Regionalnej, którymi są: obraz religijny Dróżki w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz rysunek Józefa Wojtygi z Nowego Sącza (z 1927 roku), będący kopią widoku kościoła w Żegocinie z projektowaną przebudowy wieży i nową sygnaturką. Natomiast Mieczysław Blajda przekazał do zbiorów Stowarzyszenia kolejne materiały związane z osobą Czesława Blajdy (rękopisy artykułów, oryginalne wydawnictwa mini przewodników i gazety z Jego artykułami). Udostępnił także do zeskanowania kopie dokumentów, w tym kartek pocztowych i listów napisanych przez Ojca Czesława - Wincentego Blajdę z frontów I wojny światowej. Mówiono także o planach dotyczących kolejnej wystawy w Galerii Wiejskiej. Wyrażono zadowolenie z rozpoczęcia prac porządkowych na nieczynnym cmentarzu w przysiółku Biedroniówka. Prezes Tadeusz Olszewski zachęcał do wzięcia udziału w kolejnych akcjach oczyszczenia tego miejsca.
   Podjęto także ustalenia w sprawie udziału w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci Stefana Bohanesa. Zdecydowano o przygotowaniu okolicznościowej wystawy fotograficznej. Tadeusz Olszewski poinformował o przygotowaniach do wydania pierwszego zeszytu "Żegocińskiego Słownika Biograficznego".

Posiedzenie Zarządu - 04.07.2019 r.

Posiedzenie Zarządu - 04.07.2019 r.

Posiedzenie Zarządu - 04.07.2019 r.

Posiedzenie Zarządu - 04.07.2019 r.

Posiedzenie Zarządu - 04.07.2019 r.

[wstecz]