Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ PATRIOTYCZNA W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 01.08.2019

    Dnia 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 przy pomniku Stefana Bohanesa i Lotników Polskich w Łąkcie Górnej odbyła się uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
    Przed pomnik przybyło tym razem wiele osób, w tym poczty sztandarowe samorządu gminnego, koła PSL w Żegocinie, Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej i tutejszej jednostki OSP. Stawiły się także delegacje: samorządu gminnego, rad sołeckich, szkół, organizacji pozarządowych.
Wszyscy zgromadzeni, w postawie stojącej oddali hołd Powstańcom i ofiarom zrywu niepodległościowego z 1944 roku w trakcie wycia syren, czyli punktualnie o godzinie 17.00 (Godzina „W” - kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza” - Powstania Warszawskiego, tj. godz. 17:00 we wtorek 1 sierpnia 1944 roku).https://youtu.be/yAgX6jjEFHo
Po odśpiewywaniu Hymnu Państwowego przybyłych powitała Dyrektor SP w Łąkcie Górnej Halina Pączek, a po niej także Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona.
   Modlitewna część spotkania poprowadził łąkiecki proboszcz – Ks. Janusz Czajka, który, w słowach wstępu, zwrócił uwagę na wartości, którymi kiedyś kierowali się Powstańcy i które także dzisiaj są aktualne: Bóg – Honor – Ojczyzna.
    Z kolei w przygotowanym przez siebie okolicznościowym referacie nauczyciel łąkieckiej szkoły – dr Jan Paruch, przypomniał jak wielkich zniszczeń w polskiej stolicy dokonali Szwedzi w czasie XVII wiecznego potopu oraz hitlerowcy w czasie II wojny światowej.
Kolejny element uroczystości to składanie przed pomnikiem przez delegacje samorządów, szkół i organizacji wiązanek kwiatów i zapalonych zniczy.
    Ostatnia część uroczystości to zaprezentowanie przez Tadeusza Olszewskiego – emerytowanego nauczyciela historii, sylwetki poległego w Łąkcie Górnej radiotelegrafisty – Stefana Bohanesa, członka załogi samolotu Halifax, pilotowanego przez Leszka Owsianego, po wykonaniu zrzutu dla Warszawskich Powstańców oraz zaproszenie do oglądnięcia przygotowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej na okoliczność tego patriotycznego spotkania wystawy 18 fotogramów, będących powiększeniami zdjęć z osobistego albumu Stefana Bohanesa oraz fotografii wykonanych podczas pogrzebu poległego lotnika, którego ciało złożono na cmentarzu w Żegocinie 18 sierpnia 1944 roku.
    W ten sposób społeczność Gminy Żegocina włączyła się w ogólnopolskie obchody 75rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wyrażając swój patriotyzm i oddając jednocześnie hołd Powstańcom Warszawskim i Ofiarom II wojny światowej.

W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r. 75rocznica-08.jpg (34136 bytes)
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.
W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r. W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.

Uroczystość w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego - 01.08.2019 r.

[wstecz]