Wystawa fotograficzna "Cmentarze żołnierskie...

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
"CMENTARZE ŻOŁNIERSKIE BITWY POD LIMANOWĄ I ŁAPANOWEM 2-12.1914" - 02.08.2019

    Na początku sierpnia 2019 roku w Galerii Wiejskiej w Żegocinie, prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy, z inicjatywy Joanny Pastuszak-Cybulskiej, przy współpracy z dr. inż. Janem Schubertem - autorem zdjęć - została zainstalowana wystawa fotograficzna "Cmentarze Żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem 2 -12.12.1914".
   Autor zdjęć, z wykształcenia architekt,
w latach 1985-1986 współpracował z Urzędem Gminy w Żegocinie w zakresie opieki nad cmentarzami z I wojny światowej, położonymi na terenie gminy. Teraz powrócił do Żegociny, do której przywiózł fotogramy przedstawiające widoki ogólne i detale cmentarzy wojennych, nazywanych przez niego żołnierskimi, głównie z okręgów limanowskiego, tarnowskiego i bocheńskiego. Wśród około 30 fotogramów znajdziemy nie tylko zdjęcia dr inż. Jana Schuberta, ale także kopie zdjęć wykonanych na tych cmentarzach przez fotografów Oddziału Grobów Wojennych w Krakowie przy Komendzie Wojskowej w Krakowie, kierowanej przez kapitana Rudolfa Brocha.
   Wystawa będzie czynna do końca miesiąca sierpnia 2019 roku. Zachęcamy do jej zwiedzania, a w sobotę 31 sierpnia o godz. 15.00 na uroczysty finisaż z udziałem autora zdjęć.

Wystawa fotograficzna "Cmentarze zolnierskie ...." - 02.08.2019 r. Wystawa fotograficzna "Cmentarze zolnierskie ...." - 02.08.2019 r.
Wystawa fotograficzna "Cmentarze zolnierskie ...." - 02.08.2019 r. Wystawa fotograficzna "Cmentarze zolnierskie ...." - 02.08.2019 r.

Wystawa fotograficzna "Cmentarze żołnierskie ...." - 02.08.2019 r.

Jan Schubert.

dr inż. Jan Schubert

O Autorze wystawy: Dr inż. arch. Jan Schubert , ur. 27.05.1943 w Krakowie, w lalach 1962-1968 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę dyplomową napisał pod kierunkiem prof zw. dr. hab. inż. arch. Wiktora Zina. Tytuł pracy: "Projekt konserwatorski zagospodarowania ogrodów pomiędzy kościołem Św. Katarzyny a klasztorem OO Paulinów na Skałce". W latach 1974-1977 uczęszczał na studium podyplomowe konserwacji zabytków architektury i urbanistyki przy Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 r. Od 1982 do 2010 r. był zatrudniony jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zespole Historii Architektury Powszechnej Katedry Historii Architektury Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Instytutu Historii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2010 r. przeszedł na emeryturę. Jego zainteresowania naukowe realizowały się w dwóch nurtach badawczych. Jeden wynikający z kierunkowego wykształcenia - inżyniera architekta dotyczył przemian wsi polskiej, drugi późniejszy jest odbiciem historycznych zainteresowań skupiających się na architekturze nagrobnej i cmentarzach, zwłaszcza z lat I wojny światowej.

  Efekt prowadzonych badań terenowych i archiwalnych to 20 artykułów naukowych, w tym 4 współautorskie, opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych krajowych (m.in. „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury", „Rocznik Krakowski", „Wiadomości Konserwatorskie", „Czasopismo Techniczne"); udział w kilku konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. W latach 1985-1986 współpracował z Urzędem Gminy w Żegocinie w zakresie opieki nad cmentarzami z I wojny światowej, położonymi na terenie gminy.

[wstecz]