Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.

FINISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
"CMENTARZE ŻOŁNIERSKIE BITWY POD LIMANOWĄ I ŁAPANOWEM 2-12.12.1914" - 31.08.2019

   Prawie cały sierpień 2019 roku prezentowana była w prowadzonej przez Stowarzyszenie Galerii Wiejskiej w Żegocinie wystawa fotograficzna "Cmentarze żołnierskie bitwy pod Limanową i Łapanowem 2-12.12.1914". W ostatnim dniu sierpnia Stowarzyszenie zorganizowało finisaż tej wystawy, połączony ze spotkaniem z autorem zdjęć dr. inż. arch. Janem Schubertem z Krakowa, emerytowanym adiunktem naukowo-dydaktycznym w Zespole Historii Architektury Powszechnej Katedry Historii Architektury Urbanistyki i Sztuki Powszechnej Instytutu Historii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
    Gość z Krakowa opowiedział o początkach swoich zainteresowań cmentarzami I wojny światowej, a następnie o działalności
Oddziału Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie, zajmującego się planowaniem i budową tych cmentarzy. Wskazał na charakterystyczne cechy tych obiektów oraz ich wartości architektoniczne i turystyczne.
   Dyskusja, która potem się wywiązała, dotyczyła głównie możliwości turystycznego wykorzystania tych cmentarzy. Tadeusz Olszewski mówił m. in. o wytyczenie w 2014 roku lokalnego "Szlaku cmentarzy I wojny światowej" usytuowanego na terenie Gmin Łapanów, Nowy Wiśnicz (częściowo), Trzciana i Żegocina oraz o odbywanym corocznie Młodzieżowym Rajdzie "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku", a organizowanym przez Gminne Ośrodki Kultury z Laskowej i Żegociny.
   Końcowym elementem finisażu było przekazanie dr. Schubertowi podziękowań i upominków w postaci wydawnictw Gminy Żegocina (Folder "Szlak cmentarzy I wojny światowej na terenie Gmin Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina") i Stowarzyszenie (piąty numer "Kroniki Ziemi Żegocińskiej"). Zaraz po spotkaniu dokonano demontażu fotogramów.

 Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.  Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.
 Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.  Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.
 Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.  Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.

 Finisaż wystawy fotograficznej "Cmentarze żołnierskie ...." - 31.09.2019 r.

RELACJA WIDEO Z FINISAŻU >>>

[wstecz]