Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

W 80. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - 01.09.2019

  Tradycyjnie już Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej włącza się w obchody ważnych rocznic historycznych. Nie inaczej było 1 września 2019 roku podczas gminnych obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowanych przez Samorząd Gminy Żegocina. W uroczystości przed Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie zebrały się poczty sztandarowe oraz delegacje samorządu, szkół i Stowarzyszenia. Po odegraniu Hymnu Państwowego i kilku zdaniach wstępu o genezie i skutkach wojny, wygłoszonych przez Wójta Wojciecha Wronę, prowadzący uroczystość Wojciech Kępa odczytał tekst Apelu Pamięci, opracowanego przez Stowarzyszenie (Tadeusza Olszewskiego). Następnie delegacje samorządu, szkół i naszego Stowarzyszenia (Wiceprezes Mieczysław Blajda z żoną oraz Anna Kądziela) złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów i zapalone znicze. Oddano w ten sposób hołd poległym i pomordowanym Polakom w kampanii wrześniowej 1939 roku i całej wojnie. Było wśród nich wielu mieszkańców Żegociny i okolic.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystosc w 80. rocznice wybuchu II wojny swiatowej - 01.09.2019 r.

Uroczystość w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2019 r.

[wstecz]