Goście w Izbie Regionalnej - 19.09.2019 r.

GOŚCIE W IZBIE REGIONALNEJ - 19.09.2019 - ZAPROSZENIE

   Kolejni mili goście odwiedzili nasze Stowarzyszeniem spotykając się z członkami Zarządu organizacji i zapoznając się z wystawą "Żegocina w starej fotografii" i oglądając eksponaty, zgromadzone w Izbie Regionalnej. Ale najważniejszą częścią spotkania z Honorowym Członkiem Stowarzyszenia - Panią Wandą Kaczmarczyk i przybyłym z Oslo (Norwegia) jej kuzynem Janem Spiechowiczem, odbytym w dniu 19 września 2019 roku, były rozmowy, w których, oprócz gości, uczestniczyli: Czesław Pączek, Tadeusz Olszewski i Jan Truś.
    Gość z Norwegii (przebywa tam już 40 lat) opowiedział członkom władz Stowarzyszenia o działalności społeczności lokalnych w Norwegi na rzecz zachowania kultury i dziedzictwa ludowego. Działalność ta ma wieloletnią tradycję i dosyć radykalnie różni się od tego, co na tym polu robi się w Polsce. Na rzecz zachowania dorobku lokalnych społeczności, w tym charakterystycznego budownictwa, działa tam Towarzystwo Ochrony Zabytków. Prawie każda wieś ma swój skansen. Gość zachęcał działaczy organizacji do nieustawania w staraniach o utworzenie skansenu, o przekonywanie samorządowców i polityków do działań na rzecz zachowania lokalnej, ludowej kultury. - To wartość, z której i politycy lokalni i samorządowcy, a także mecenasi (przedsiębiorstwa, firmy) powinni być dumni - powiedział.
   Działacze Stowarzyszenia opowiedzieli gościom o swojej pracy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnej społeczności, wskazywali na trudności, na nieudane próby pozyskania działki z budynkiem dawnej poczty (Ellneinówki) na rzecz żegocińskiego skansenu, propozycji utworzenia w oparciu o resztówkę domu rodzinnego Jakuba, Franciszka, Jana Juszczyków regionalnego muzeum na kształt "Orkanówki" w Porębie Wielkiej.
  To sympatyczne, wartościowe spotkanie trwało dwie godziny i zakończyło się wpisem do Księgi Pamiątkowej Stowarzyszenia.

Goście w Izbie Regionalnej - 19.09.2019 r.

Goście w Izbie Regionalnej - 19.09.2019 r.

Goście w Izbie Regionalnej - 19.09.2019 r.

Goście w Izbie Regionalnej - 19.09.2019 r.

Goście w Izbie Regionalnej - 19.09.2019 r.

[wstecz]