Niektóre ilustracje użyte w książce.

KSIĄŻKA HISTORYCZNA - KOŃCOWY ETAP PRAC - 20.09.2019

   Na początku 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej przygotowało i złożyło do Powiatowego Konkursu ofertę na przygotowanie, opracowanie i wydanie popularno - naukowej książki o tematyce historycznej pt. "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski". Koszty wydruku wyliczono na 5 tysięcy złotych. Zarówno zebranie materiałów, jak i pisanie tekstów oraz ich korekta - to praca społeczna autorów.
   29 marca 2019 roku w sali narad Starostwa Powiatowego w Bochni podpisano umowy na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2019 roku, które będą realizować organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Wśród podpisujących byli upoważnieni do tego przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy: Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski i Skarbnik Jan Truś. Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 2 tysiace złotych co mocno ograniczyło zakres tematyczny wydawnictwa, który został ograniczony do terenu dawnej Gminy Trzciana (12 wiosek) oraz w bardzo niewielkim stopniu pozostałych gmin południowej części powiatu bochweńskiego.
   Prace, prowadzone przez szefa redakcji Tadeusza Olszewskiego dopiegają końca. Książka składa się z kilku rozdziałów, a każdy poświęcony jest innemu wydarzeniu historycznemu, każde z tych wydarzeń związane jest z innym okresem walk o niepodległość (Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe, I wojna światowa, wojna polsko - bolszewicka, II wojna światowa).
   W książce znajdą się także zestawienia, np. wykaz legionistów z terenu gminy, wykaz ofiar, a także notki biograficzne części uczestników walk o niepodległość. W książce znajdą się także materiały ikonograficzne i wspomnienia.

Niektóre ilustracje użyte w książce.

Niektóre ilustracje użyte w książce.

Niektóre ilustracje użyte w książce.

[wstecz]