Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

DZIAŁACZE STOWARZYSZENIA BOCHNIAKÓW Z WIZYTA W ŻEGOCINIE - 19.10.2019

   19 października 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej gościło na koleżeńskim spotkaniu kilku działaczy Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, z nową Panią Prezes Zofią Sitko na czele. Przybyłych z Bochni gości powitał w Klubie "Relaks" prezes żegocińskiej organizacji - Tadeusz Olszewski. Po przedstawieniu uczestników spotkania (ze SPZŻ byli to: Anna Kądziela, Mieczysław Blajda, Zdzisław Janiczek, Czesław Pączek, Jan Truś), prezes Tadeusz Olszewski opowiedział o działalności SPZŻ, a następnie uzgodnino przebieg dalszej części spotkania.
   Drugą część spotkania poświęcono zwiedzaniu gminy Żegocina. Zaproszeni przez nasze Stowarzyszenie goście zwiedzili najpierw Zadziele, potem przełęcz Widoma, kościół parafialny w Żegocinie i położony tuż przy nim cmentarz wojenny nr 301, Izbę Regionalną i Galerię Wiejską, po których oprowadzał Czesław Pączek. Po wymianie upominków w postaci wydawnictw i wpisaniu się gości do naszej Kroniki, przejechano do Łąkty Górnej, w której zwiedzono Pomnik Stefana Bohanesa, aleję grabową, park podworski ze stawem.
   Końcowym momentem spotkania był posiłek w Restauracji "Pod Dworem", gdzie wymieniano poglądy, po czym nastąpiło pożegnanie i goście odjechali do Bochni. Obie strony tego koleżeńskiego spotkania uzgodniły też możliwości współpracy organizacyjnej i merytorycznej.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.09.2019.

Spotkanie Stowarzyszeń - 19.10.2019.

[wstecz]