Promocja książki - 16.12.2019.

PROMOCJA KSIĄŻKI "MIESZKAŃCY POŁUDNIOWEJ BOCHEŃSZCZYZNY
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W XIX I XX WIEKU" - 16.12.2019

  16 grudnia 2019 roku w Klubie "Relaks" w Żegocinie miała miejsce promocja najnowszego wydawnictwa Stowarzyszenia - książki historycznej "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i X wieku". To wspólne dzieło kilkunastu autorów,w tym obecnych na promocji - Pani Elżbiety Misiak oraz panów: Jarosława Kucybały i Janusza Paproty. Pracą redakcji kierował i większość materiałów opracował emerytowany nauczyciel historii - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tadeusz Olszewski.
    Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego koncertu, w którym wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie: Natalia Zaworotiuk (flet), Wojciech Orzeł (skrzypce), Oliwia Smoleń (skrzypce) Wiktor Orzeł (akordeon). Uczniom akompaniowała nauczycielka - pani Olena Leonowa.
    Dalszą część spotkania, w którym wzięło udział około 30 osób, poprowadził Honorowy Prezes Stowarzyszenia - pan Czesław Pączek. Krótko zarekomendował książkę, którą zna bardzo dobrze, gdyż dokonywał korekty tekstów. O zawartości książki, genezie jej powstania, sposobie finansowania wydruku, przeznaczeniu oraz zasadach metodycznych jej wykorzystania w pracy pedagogicznej mówił główny redaktor wydawnictwa - Tadeusz Olszewski. Także on - jako szef Stowarzyszenia - przekazał dyplomy z podziękowaniami i pierwsze egzemplarze książki współautorom i wszystkim, którzy włączyli się w powstanie tej pozycji wydawniczej. Książki przekazano także obecnym na spotkaniu bibliotekarzom szkolnym oraz kierowniczce GBP w Żegocinie - pani Małgorzacie Bury.
    W dyskusji głos zabrało kilka osób, w tym: pani Elżbieta Misiak oraz panowie: Janusz Paprota, Tomasz Babral i reprezentujący Zarząd Powiatu Bocheńskiego - pan Jerzy Błoniarz. Podkreślano jak ważne jest zachowanie pamiątek przeszłości, w tym w formie pisanej. Tadeusz Olszewski zacytował także słowa Mariana Leona Kantora Mirskiego, ps. „Mirski”: "Wszystko, co dzisiaj było dla nas pamiątką, jutro może być zasypane pyłem zapomnienia. Obowiązkiem żyjących jest zebrać te ułomki i okruchy najdroższych pamiątek przeszłości i w pamięci przyszłych pokoleń zapisać."
    Po dyskusji uczestników spotkania zaproszono do zwiedzenia Izby Regionalnej, prowadzonej przez Stowarzyszenie. W imieniu Stowarzyszenia Tadeusz Olszewski złożył przybyłym życzenia świąteczne.     
      Nowe wydawnictwo Stowarzyszenia można nabywać w siedzibie Stowarzyszenia lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie. Ofiarowane za książkę wolne datki będą przeznaczone na merytoryczną działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Organizacja ta ma bowiem kolejne plany wydawnicze, w tym historyczna monografię Łąkty Dolnej oraz album "Żegocina na starej fotografii". Kontynuowana będzie też seria wydawnicza "Żegocińskiego Słownika Biograficznego" (aktualnie trwa opracowanie zeszytu drugiego - biografie ludzi kultury") oraz "Kroniki Ziemi Żegocińskiej", której szósty rocznik już jest opracowywany.

Promocja książki - 16.12.2019. Promocja książki - 16.12.2019.
Promocja książki - 16.12.2019. Promocja książki - 16.12.2019.
Promocja książki - 16.12.2019. Promocja książki - 16.12.2019.
Promocja książki - 16.12.2019. Promocja książki - 16.12.2019.

Promocja książki "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i X wieku" - 16.12.2019

Druk sfinansowano ze środków Powiatu Bocheńskiego.

[wstecz]