Posiedzenie Zarządu - 16.01.2020 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 16.01.2020

  Pierwsze w 2020 roku posiedzenie Zarządu, odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia. Prowadził Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski. Po przyjęciu porządku obrad zebrani wysłuchali informacji Prezesa o działalności organizacji w okresie od poprzedniego zebrania. W tym czasie odbyły się dwa ważne wydarzenia: podsumowanie i wernisaż poplenerowej wystawy prac uczniów, uczestników pleneru "Bytomsko 2019" oraz promocja książki historycznej "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walkach o niepodległość Polski w XIX i XX wieku". Przed świętami wysłano do zaprzyjaźnionych osób i organizacji życzenia noworoczne, a 13 stycznia 2020 roku Prezes Tadeusz Olszewski wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez LGD "Dolina Raby.
Zarząd podjął kilka uchwał, w tym w sprawie terminu i miejsca odbycia XIX Walnego Zebrania Członków (28.03.2020 r. o godz. 10.00 w Klubie "Relaks" CKSIT w Żegocinie) oraz w sprawie przystąpienia do konkursów ofert, ogłoszonych przez Wójta Gminy Żegocina. Zarząd dyskutował także nad przekazaniem wydawnictw i obrazu do akcji charytatywnej "Gramy dla Krzysia" organizowanej w dniu 16 lutego br. w Żegocinie. Zarząd dokonał także analizy finansów Stowarzyszenia na koniec 2019 roku oraz podjął uchwały w sprawie pokrycia kosztów WZC oraz obsługi finansowej organizacji. Podjęto także ustalenia w sprawie spotkania w Izbie Regionalnej z dwoma grupami przedszkolaków oraz spotkania z dr. Schubertem, który chce poznać posiadane przez Archiwum Społeczne Stowarzyszenia opracowania i materiały o cmentarzach I wojny światowej, podarowane przez Emila Boryczkę z Tarnowa.

Posiedzenie Zarządu - 16.01.2020 r.

Posiedzenie Zarządu - 16.01.2020 r.

Posiedzenie Zarządu - 16.01.2020 r.

[wstecz]