Posiedzenie Zarządu - 12.03.2020 r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 12.03.2020

    Kolejne posiedzenie zarządu odbyło się nie w siedzibie organizacji, ale w Klubie "Hexe". Spotkanie w dniu 12 marca 2020 roku odbyło się w szczególnych okolicznościach spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym (Koronawirus i choroba  COVID-19). Było konieczne ze względu na zbliżający się termin Walnego Zebrania Członków (uchwała z poprzedniego posiedzenia określała termin tego zebrania na 28 marca 2020 r.). Dlatego też w pierwszej części zebrania dyskutowano nad wnioskiem o zmianę terminy Walnego Zebraniqa Członków. Zarząd podjął uchwałę, aby przesunąć termin tego zebrania na sobotę - 16 maja 2020 roku, na godz. 16. Po zakończeniu zebrania, o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Żegocinie odbędzie się nabożeństwo w intencji zmarłego 25 lat temu Ś.P. Czesława Blajdy i zmarłych członków Stowarzyszenia.
    Podczas tego zebrania Zarząd przyjął materiały na XIX WZC, w tym sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Skarbnik Jan Truś zapoznał zebranych w propozycją planu finasowego, a Tadeusz Olszewski z propozycja planu pracy na 2020 rok.
   W końcowej części posiedzenia przedyskutowano sprawę organizacji pod koniec maja V. Młodzieżowego Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy. Podjęto także ustalenia w sprawie promocji 2. Zeszytu Biograficznego, poświęconego ludziom kultury i sztuki oraz VI numeru "Kroniki Gminy Żegocina".

Posiedzenie Zarządu - 12.03.2020 r.

 Posiedzenie Zarządu - 12.03.2020 r.

Posiedzenie Zarządu - 12.03.2020 r.

[wstecz]