2020-07-01 - 26.06.2020 - drugi zezyt "Żegocińskiego Słownika Biograficznego

II ZESZYT "ŻEGOCIŃSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO"

   W końcu czerwca 2020 roku tarnowska drukarnia M-Studio Mirosława Dryli zrealizowała zamówienie i wydrukowała drugi zeszyt "Żegocińskiego Słownika Biograficznego| - cyklicznego wydawnictwa redagowanego przez Tadeusza Olszewskiego. Zeszyt pierwszy, wydany rok wcześniej poświęcony był ludziom oświaty i nauki zawiązanym z Ziemią Żegocińską i zawierał 28 biogramów. Zeszyt drugi cyklu, zaplanowanego na przynajmniej 10 pozycji, wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej w tym roku poświęcony jest ludziom kultury i sztuki. Zawiera biogramy 25 twórców kultury szeroko rozumianej, w tym malarzy, pisarzy, poetów, rzeźbiarzy, snycerzy, kamieniarzy, hafciarek itp. Najliczniej reprezentowana jest tu rodzina Juszczyków - artystyczna  rodzina z Żegociny, którą w tym wydawnictwie reprezentują: Rozalia Juszczyk, Franciszek Juszczyk, Jakub Juszczyk, Jan Juszczyk i Kazimierz Juszczyk.
   Wiele osób przypomnianych w drugim zeszycie biograficznym jest jeszcze pamiętanych w lokalnej społeczności, jak np. Anna Łękawa i Józef Wróbel, ale jeszcze więcej zostało już zapomnianych lub nie jest w ogóle znanych, zwłaszcza w najmłodszym pokoleniu mieszkańców gminy. Aby przybliżyć tutejszych, nie żyjących już ludzi kultury i zachować o nich pamięć, Stowarzyszenie z własnych zasobów finansowych i dzięki pomocy sponsorów wydało to opracowanie i przekaże je bezpłatnie do wszystkich bibliotek publicznych i szkolnych na terenie gminy. Zainteresowani tą publikacją mogą nabyć ją w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.
   O ile uda się pozyskać środki na sfinansowanie kolejnych zeszytów, a planowane są wydawnictwa poświęcone m. in. kapłanom, działaczom społecznym, bojownikom o niepodległość Polski, ofiarom wojen, skompletowana zostanie kolekcja zeszytów biograficznych pod ogólnym tytułem "Żegociński Słownik Biograficzny".
   Szersza promocja drugiego zeszytu biograficznego, połączona z promocją kolejnego, szóstego już numeru "Kroniki Ziemi Żegocińskiej" (dofinansowanego przez samorząd Gminy Żegocina), odbędzie się w sierpniu. O terminie i miejscu promocji poinformujemy.

[wstecz]