Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r.

W 81. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - 01.09.2020

   1 września 2020 roku, w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przed Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Żegocinie, została zorganizowana gminna, patriotyczna uroczystość, w której wzięły udział delegacje szkół, samorządu, stowarzyszeń.  Wartę honorową pełnili w mundurach uczniowie Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie, a uroczystość prowadził Wojciech Kępa. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej reprezentowała delegacja w składzie: Tadeusz Olszewski, Mieczysław Blajda, Jan Truś, Zdzisław Janiczek i Zdzisław Barnaś oraz poczty sztandarowe.
     Odśpiewano hymn narodowy, po czym Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona wygłosił krótkie przemówienie, w którym przypomniał tragiczne wydarzenia z 1 września 1939 roku i kampanii wrześniowej, a także całej wojny, która przyniosła śmierć ponad 60 mln ludzi, wiele cierpień i zniszczeń. Wyraził nadzieję, że będą one przestrogą, ale i nadzieją na wyciągnięcie z tej lekcji historii odpowiednich wniosków.
   Następnie Pan Wojciech Kępa odczytał uroczysty apel poległych (przygotowany przez Tadeusza Olszewskiego), po którym nastąpiło złożenie kwiatów i zniczy przez przybyłe delegacje ze sztandarami: przedstawicieli Samorządu Gminy Żegocina, radnych Gminy Żegocina, przedstawicieli stowarzyszeń oraz szkół z terenu gminy wraz z dyrektorami oraz innych Mieszkańców Gminy.
    Na zakończenie tej krótkiej uroczystości, głos jeszcze raz zabrał Wójt Gminy Żegocina dziękując Sekretarz Gminy – Pani Joannie Pyrz oraz Dyrektorowi CKSiT – Panu Michałowi Rudnikowi za pomoc w jej przygotowaniu, a także wszystkim, którzy mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (mżawka) postanowili wspólnie dać wyraz swojej pamięci o wydarzeniach sprzed 81 lat i wziąć udział w uroczystości.

Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r. Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r.
Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r. Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r.
Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r. Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r.
Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r. Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r.

Uroczystość w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej - 01.09.2020 r.

[wstecz]