Posiedzenie Zarządu SPZŻ - 01.09.2010

POSIEDZENIE ZARZĄDU SPZŻ - 01.09.2020

   Zebranie prowadzone przez Prezesa Zarządu Tadusza Olszewskiego poświęcone było głównie podsumowaniu działalności organizacji w okresie od marca do września 2020 r. W związku z obostrzeniami związanymi z epidemią koronawirusa nie można było realizować wszystkich zaplanowanych działań. Nie można było zorganizować zaplanowanego pierwotnie na 28 marca 2020 roku,  a nastepnie przełożonego na 16 maja 2020 roku. Zarząd podjął uchwałę o przeprowadzeniu tego przekładanego zebrania w dniu 19 września 2020 roku. Odbędzie się w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie i rozpocznie o godzinie 10.00. Obowiązywać będzie posiadanie maseczek, zachowanie wymaganej przepisami odległości, dezynfekcja rąk,   
    Zanim jednak przegłosowano uchwałę, Prezes przedstawił informację o działalności Stowarzyszenia w ostatnich 5 miesiącach. W maju tradycyjnie już zostało zamówione i odprawione nabożeństwo w intencji Ś.P. Czesława Blajdy. Prezes Olszewski spotkał się w Żegocinie z p. Bernardem Nowakiem (członkiem SPZŻ mieszkającym w Wielkopolsce) oraz dwukrotnie z dr. Schubertem, który korzystał z zasobów Archiwum Społecznego (materiały dotyczące cmentarzy I wojny światowej). Delegacje Stowarzyszenia wzięły udział w gminnych uroczystościach patriotycznych w Łąkcie Górnej (76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego) i Żegocinie (81. rocznica wybuchu II wojny światowej), podczas których złożyły pod pomnikami wiązanki kwiatów i znicze, zakupione ze środków własnych organizacji.
   W tym okresie ukazały się wydane drukiem kolejne dwie pozycje: sfinansowany z dotacji Samorządu Gminnego szósty tom "Kroniki Gminy Żegocina" oraz sfinansowany ze środków własnych i sponsorów drugi zeszyt "Żegocińskiego Słownika Biograficznego". Promocja obu wydawnictwa prowadzona była przede wszystkim droga internetową (strona internetowa SPZŻ, media społecznościowe). Dwa wydawnictwa tj. wspomniana już Kronika oraz książka pod red. Tadeusza Olszewskiego pt. "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i XX wieku" zostały zgłoszone do Małopolskich Targów Książki - "Dziedzictwo zapisane lokalnie".
    Odwiedzono także Honorowych Członków Stowarzyszenia - p. Wandę Kaczmarczyk i p. Czesława Pączka, którym przekazano najnowsze wydawnictwa Stowarzyszenia.
    Podczas zebrania przedyskutowano również sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem XIX WZC oraz realizacją projektów: Plener Malarski - Rozdziele 2020 oraz V Rajd Pieszy im. Czesława Blajdy. Zarząd zdecydował o zaniechaniu realizacji Rajdu, co spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną. O losie Pleneru Malarskiego w Rozdzielu rozstrzygną wspólnie zarząd stowarzyszenia i dyrekcja szkoły w Rozdzielu, o czym wkrótce poinformujemy. Na wniosek Prezesa postanowiono dokonać odnowienia w Izbie Regionalnej (czyszczenie eksponatów oraz nowe napisy). Postanowiono także wziąć udział w "Weekendzie z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego", o ile impreza ta zostanie przeprowadzona.
    Postanowiono także zakupić do Biblioteki Stowarzyszenia książkę ks. Tomasza Szewczyka z Rozdziela pt. "Dar Orłów. W cieniu Orłówki", wydanej przez Regis, zawierającą wiele materiałów archiwalnych, dotyczących m. in. bitwy łapanowsko - limanowskiej oraz historii Kamionki Małej i Rozdziela, a takze rodziny Orłów.

Posiedzenie Zarządu SPZŻ - 01.09.2020.

Posiedzenie Zarządu SPZŻ - 01.09.2020

Posiedzenie Zarządu SPZŻ - 01.09.2020

[wstecz]