Fragment umowy.

PODPISANIE UMOWY NA WYDANIE 7. NUMERU "KRONIKI" - 16.11.2020

  Z powodu epidemii i wynikających z nich ograniczeń, pełna realizacja planu pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy na 2020 rok stała się niemożliwa. W pierwszej kolejności należało przenieść termin walnego zebrania członków z marca na wrzesień 2020 roku. Niemożliwa tez była realizacji dwóch podstawowych projektów Stowarzyszenia, na które organizacja otrzymała dotację od Wójta Gminy Żegocina, tj. zorganizowanie IX leneru Malarskiego w Rozdzielu oraz zorganizowanie V Rajdu Pieszego i. Czesława Blajdy. W obu przypadkach podpisane na początku roku umowy z Wójtem Gminy na realizację tych zadań zostały rozwiązane, a pieniądze zwrócone Gminie.
    W tej sytuacji Zarząd Stowarzyszenia postanowił przygotować i napisać wniosek na realizację zadania publicznego "Wydanie siómego nueru Kroniki Ziei Żegocińskiej". Stosowną ofertę złożono 3 listopada 2020 roku. 16 listopada Prezes Zarządu Tadeusz Olszewski i Skarbnik Jan Truś oraz Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona podpisali umowę. Zespół Redakcyjny pod kierownictwem Joanny Pastuszak-Cybulskiej mógł przystapić do pracy.
   Tym sposobem Czytelnicy otrzymają pod choinkę dodatkową lekturę, pełen kolejnych interesujących materiałów tekstowych i archiwalnych zdjęć siódmy numer "Kroniki Ziemi Żegocińskiej". Ze względu na stan epidemiczny jej promocja zostanie ograniczona do internetu.
   Nowy numer "Kroniki..." można będzie nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żegocinie.

[wstecz]