grabowski2020.jpg (8453 bytes)
ZMARŁ LEOPOLD GRABOWSKI

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
Mocnych w mądrości i dobroci.

                        Julian Tuwim "Kwiaty Polskie"


   18 listopada 2020 roku odszedł na zawsze Ś.P. Leopold Grabowski. Zmarł w swoim domu w Bełdnie, w rodzinnej wiosce, w której dorastał i dla której wiele dobrego uczynił. Z szacunkiem i uznaniem będą Go wspominać mieszkańcy całej Gminy Żegocina, którą przez wiele lat kierował, sprawując funkcje Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej a następnie Naczelnika Gminy, a także mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego, dla którego pracował w latach 2002 - 2006 jako Przewodniczący Rady Powiatu. Działał także w ruchu spółdzielczym przez wiele lat pracując w radach nadzorczych Krakowskiego Banku Spółdzielczego i Gminnej Spółdzielni w Żegocinie.
    Swoje życie i siły oddawał Małej Ojczyźnie nie tylko podczas pełnienia odpowiedzialnych funkcji, ale także podczas aktywnego udzielania się w pracy społecznej kilku organizacji: Ochotniczej Straży Pożarnej (był założycielem OSP w Bełdnie i jej prezesem oraz działaczem władz gminnych i powiatowych Związku OSP), Żegocińskiego Oddziału Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej (był Wiceprezesem Zarządu), Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.

    Żegnamy dobrego człowieka o wysokiej kulturze, życzliwego, szczerego, pracowitego, potrafiącego zorganizować ludzi do wspólnej pracy, pełnego humoru, który potrafił ciekawie opowiadać historie z przeszłości i pięknie śpiewać dawne piosenki. Żegnamy uczynnego człowieka, bo Ś.P. Leopold Grabowski był zawsze gotowy do pomocy innym.

ŚP. Leopold Grabowski na zebraniach Stowarzyszenia.

ŚP. Leopold Grabowski na zebraniach Stowarzyszenia.

ŚP. Leopold Grabowski na zebraniach Stowarzyszenia.

Więcej o Ś.P. Leopoldzie Grabowskim w siódmym numerze "Kroniki Ziemi Żegocińskiej" z grudnia 2020 r.

[wstecz]