Kronika Ziemi Żegocińskiej nr 7.

Redaktor Naczelna "Kroniki" - Joanna Pastuszak-Cybulska".

WYDANIE 7. NUMERU "KRONIKI ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ" - 30.11.2020

   16 listopada 2020 roku została podpisana umowa na tzw. "mały grant" z Wójtem Gminy Żegocina Wojciechem Wroną na wydanie dodatkowego, siódmego numeru "Kroniki Ziemi Żegocińskiej". Było to możliwe dzięki przekierowaniu niewykorzystanych przez Stowarzyszenie środków na realizację ofert konkursów na realizację zadań własnych Gminy Żegocina, które nie mogły się odbyć ze względu na ograniczenia epidemiologiczne (Covid-19).
   Zespół redakcyjny szybko wziął się do pracy i już 30 listopada 2020 roku można było zamknąć skład dodatkowego numeru "Kroniki". Z pozyskaniem tekstów i ilustracji nie było problemów, gdyż zasoby Stowarzyszenia są duże i gdyby tylko finanse na to pozwoliły, wydawnictwo mogło by być kwartalnikiem, a nawet miesięcznikiem.
   Pod koniec grudnia 2020 roku Wydawnictwo M-Studnio M. Dryla z Tarnowa wydrukowało "Kronikę" i przesłało do Redakcji wydawnictwa. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, nie mogła się odbyć prezentacja wydawnictwa w tradycyjnej formie, czyli w siedzibie wydawcy i z udziałem autorem. W tej sytuacji promocja wydawnictwa została ograniczona do działań w internecie. Wśród nich warto podkreślić ponad 20. minutową prezentację w formie transmisji strumieniowej na Facebooku, w której Redaktor Naczelna wydawnictwa - Joanna Pastuszak-Cybulska dokładnie zaprezentowała siódmy numer "Kroniki".
    Wydawnictwo sfinansowane przez Wójta Gminy oraz Stowarzyszenie jest tym razem obszerniejsze, bo liczy 96 stron. Oprócz stałych cykli, jak przedruk "Kroniki Gminy Żegocina" (autorstwa Czesława Blajdy, Seweryna Ellnaina, zawierającej
wydarzenia z lat 1973 - 1983), "Żegociński Słownik Biograficzny" (kolejne biografie), fotografie z Archiwum Społecznego Stowarzyszenia, rozpoczęte zostały nowe rubryki, np. "Żegocina i okolice w dawnej prasie" oraz "Pro Memoria". Tekstów jest oczywiście więcej, podobnie jak archiwalnych zdjęć.
    Wydawnictwo zostało przekazane w części do Urzędu Gminy w Żegocinie, bibliotek publicznych w Żegocinie i Łąkcie Górnej oraz bibliotek szkolnych. Pozostałe egzemplarze znajdują się w zasobach Stowarzyszenia. W końcowych dniach grudnia zadanie zostało rozliczone, a sprawozdanie przekazane do Urzędu Gminy w Żegocinie.
    W związku z faktem, że nie można już nabyć archiwalnych, początkowych numerów "Kroniki", Stowarzyszenie planuje udostępnić je w postaci plików pdf, możliwych do przeglądania lub ściągnięcia ze stron internetowych Stowarzyszenia.

[wstecz]