XXI WZC - 18.06.2022.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA 2021 ROK - XXI WZC - 23.07.2021

   Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy za okres: 15 kwietnia 2018 roku do 18 czerwca 2022 r.

    Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres całej kadencji 2018 - 2022, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku działalności Stowarzyszenia.

    W okresie minionej kadencji (2018-2022) Zarząd pracował w składzie: Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu, Mieczysław Kazimierz Blajda - wiceprezes, Zdzisław Janiczek - sekretarz, Jan Truś - skarbnik oraz do czasu zawieszenia swojego członkostwa tj. do maja 2021 roku Joanna Katarzyna Pastuszak-Cybulska - członek Zarządu. W tym okresie Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 20 razy na protokołowanych posiedzeniach oraz kilkanaście razy na posiedzeniach roboczych. Pomimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii koronawirusa Covid-19 udało się Zarządowi utrzymać ciągłość działania i zrealizować większość zaplanowanych przedsięwzięć.

Do najważniejszych zrealizowanych zadań należą:

a) zadania zrealizowane w każdym roku:
- zorganizowanie co roku walnych zebrań członków, ostatnie było 23 lipca 2021 roku w Rozdzielu,
- zorganizowanie modlitewnych spotkań na mszach świętych w intencji Patrona Stowarzyszenia Czesława Blajdy,
- wydanie drukiem pod redakcją kol. Joanny Pastuszak-Cybulskiej kolejnych numerów "Kroniki Ziemi Żegocińskiej" (numer 9 w przygotowaniu),
- wydanie drukiem trzech pierwszych zeszytów "Żegocińskiego Słownika Biograficznego" (czwarty w przygotowaniu),
- udział w organizowanych przez samorząd gminy uroczystościach kolejnych rocznic wybuchu II wojny światowej, wybuchu Powstania Warszawskiego, odzyskania niepodległości,
- organizowanie spotkań z interesującymi osobami: w 2018 roku z malarzem Władysławem Matlęgą, 2019 - z Grzegorzem Gawłem z Krakowa - autorem książek o kapitanie Janie Dubaniowskim ps. "Salwa" oraz z dr. inż. arch. Janem Schubertem - emerytowanym adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej,
- zorganizowanie wystaw w Galerii Wiejskiej: w 2018 roku - 2 wystawy, 2019 - 4 wystawy, 2021 - 4 wystawy
- Udział w organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Bochni "Weekendach z Zabytkami"
- udział w konkursach ofert ogłoszonych przez Wójta Gminy Żegocina:w 2018 roku - 3 projekty, 2019 - 3 projekty, 2020 - 3 projekty (1 zrealizowany), 2021 - 2, w tym związane z obchodami 25-lecia Stowarzyszenia.

b) najważniejsze zadania zrealizowane w poszczególnych latach, poza wymienionymi wyżej:

2018 rok
30.05.2018 - Zorganizowanie III Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy
28.09.2018 - Zorganizowanie VII Pleneru Malarskiego - Łąkta Górna.
06.11.2018 - Udział w wernisażu "Olga Stawecka" w Bochni.
08.11.2018 - Udział w bocheńskim wernisażu wystawy "Bochniacy w Legionach"
20.11.2018 - Udział w sesji historycznej i wernisażu wystawy fotograficznej Mirosława Mroczka „Bramy do wieczności”w Bochni
21.11.2018 - Wernisaż poplenerowej wystawy "Łąkta Górna 2018"

2019 rok
14.02.2019 - Spotkanie ze Starostą Bocheńskim i Wójtem Żegociny.
13.09.2020 - Udział w internetowej edycji Małopolskich Targów Książki (Kronika oraz Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walkach o niepodległość Polski
27.04.2019 - "Salwa i Salwowcy" - spotkanie historyczne w w Żegocińskiej Galerii Wiejskiej.
17.05.2019 - Wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz oraz Radny Województwa Małopolskiego - Stanisław Bukowiec z wizytą w Izbie Regionalnej.
22.05.2019 - IV Młodzieżowy Rajd Pieszy im. Czesława Blajdy
18.05.2019 - Udział w bocheńskich Muzealiach, prezentacja działalności naszego Stowarzyszenia i części zbiorów naszej Izby Regionalnej
06.06.2019 - Zorganizowanie i przeprowadzenie Pleneru malarskiego w Bytomsku
22.05.2019 - Wizyta Dyrektora Muzeum im. S. Fischera w Bochni Jana Flaszy
21.07.2019 - Udział w V Jarmarku Historycznym w Limanowej.
20.07.2019 - Nagranie wywiadów dla Radia Kraków.
15.09.2019 - Udział w wernisażu wystawy "Kariery chłopskich synów"w Domu Bochniaków
19.09.2019 - Goście w Stowarzyszeniu (Wanda Kaczmarczyk i Jan Spiechowicz - lekarz z Norwegii)
19.10.2019 - Spotkanie z Bochniakami, prezentacja działalności Stowarzyszenia oraz zwiedzanie Rozdziela, kościoła w Żegocinie oraz dworu w Łąkcie Górnej
25.11.2019 - Wernisaż poplenerowej wystawy Bytomsko 2019
16.12.2019 - Promocja książki "Mieszkańcy południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość Polski w XIX i X wieku", dofinansowanej z konkursu ofert Starostwa Powiatowego w Bochni.

2020 rok
26.06.2020 - Wydanie drukiem drugiego zeszytu "Żegocińskiego Słownika Biograficznego"
01.09.2020 - Promocja nowych publikacji Stowarzyszenia (IV Kronika, II Zeszyt Biograficzny
13.09.2020 - Udział w uroczystościach w Wał Rudzie, poświęconej Janowi Dubaniowskiemu ps. "Salwa".
22.10.2020 - Przygotowanie i publikacja w internetowej galerii Stowarzyszenia archiwalnych zdjęć Jana Trusia - seniora.
30.11.2020 - Wydanie drukiem VII numeru "Kroniki Ziemi Żegocińskiej"
12.12.2020 - Publikacja w internecie galerii - Autografy z 1926 roku.

2021 rok
28.02.1921- Publikacja w internecie opracowania "Niezłomni żołnierze wyklęci", autorstwa Ireneusza Sobasa z Bochni, przedstawiającego działalność Żołnierzy Niezłomnych na terenie południowej Bocheńszczyzny.
21.05.1921 Spotkanie przy grobie Artura Dumnickiego - początek opieki nad grobem zmarłego w Łąkcie r lotnika - bohatera walk o niepodległość Polski
31.05.2021- Uroczystość przy grobie Artura Dumnickiego - przedstawienie sylwetki bohatera, złożenie zniczy i kwiatów.
23.07.2021 - XX Walne Zebranie Członków w Rozdzielu
15.09.2021 - Wizyta gości z Żegocina, wizyta w Rozdzielu oraz Izbie Regionalnej w Żegocinie
18.09.2021 - Jubileusz Stowarzyszenia i Benefis Czesława Pączka. Wydanie drukiem tomiku wierszy Czesława Pączka pt. "Przemijanie", opracowania "XX lat SPZŻ", spotkanie okolicznościowe w CKSiT w Żegocinie. Udział w ceremonii dekoracji Czesława Pączka Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Otwarcie wystawy fotograficznej "XX lat działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy".
19.09.2021 - Kolejny udział delegacji Stowarzyszenia w uroczystości poświęconej Janowi Dubaniowskiemu - "Salwie" w Rudzie Kameralnej
24.09.2021 - Wernisaż IV Stałej Wystawy Twórców Ziemi Żegocińskiej, prezentującej 16 obrazów twórców związanych z Ziemią Żegocińską
28.10.2021 - Wydanie drukiem trzeciego zeszytu "Żegocińskiego Słownika Biograficznego".
06.11.2021 - Odsłonięcie w schronisku w Rozdzielu tablicy poświęconej Śp. Czesławowi Blajdzie
07.12.2021 - Instalacja w Galerii Wiejskiej w Żegocinie wystawy fotograficznej "XX lat działalności SPZŻ"

2022 rok
15.03.2022 - Wizja lokalna przy nagrobku A. Dumnickiego.
26.03.2022 - Pomoc w pracy inwentaryzacyjne na Biedroniówce
14.04.2022 - Rozpoczęcie prac nad żegocińskim questem, spotkanie z przedstawicielami Fundacji "Mapa Pasji" z Krakowa,
31.05.2022 - Uroczystość przy grobie por. Artura Dumnickiego, złożenie zniczy i kwiatów na odremontowanym ze środków Urzędu Gminy w Żegocinie nagrobku.
31.05.2022 - Wizja lokalna na Biedroniówce, oglądanie postępu prac nad lapitarium.

    Do niezrealizowanych z powodu stanu epidemicznego zadań należy wymienić: organizację V Rajdu Pieszego im. Czesława Blajdy, organizację VIII i IX Pleneru Malarskiego. Niepowodzeniami zakończyły się:
a) 12.10.2018 - złożenie wniosku o przyznanie Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum 2018" dla Honorowego Prezesa naszego Stowarzyszenia Czesława Pączka.
b) złożenie wniosku o dotację z Zarządu Województwa Małopolskiego na wydanie książki "„Żegociński Słownik Biograficzny”.

   W minionym okresie Stowarzyszenie prowadziło także inne różne działania, związane z promocją gminy i Stowarzyszenia. Możemy do nich zaliczyć: poszukiwania genealogiczne członków rodzin wywodzących się z Żegociny (pomogliśmy np. Adamowi Evanskiemu z USA (rodzina Staniszów z Łąkty Dolnej), Joannie Żurawińskiej z Błonia (rodzina Marców z Łąkty Górnej, Sabine Declerck
z Francji (rodzina Kuklów z Łąkty Dolnej). Stowarzyszenie i jego działalność była popularyzowana przez red. Jana Stępnia w Polskim Radio Kraków, który nagrał wywiady z działaczami Stowarzyszenia na potrzeby audycji "Pejzaże Regionalne".
Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Muzeum w Bochni, Powiatową i Miejską Bibliotekę w Bochni oraz Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, a także w pracach Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby". Wzbogacanie o nowe eksponaty i przewodnictwo po Izbie Regionalnej dla grup zorganizowanych, w tym dla przedszkolaków i uczniów. Poszerzono także o nowe eksponaty, głównie fotografie, prowadzone przez Stowarzyszenie Archiwum Społeczne (AS). Są to m. in. zestawy fotografii udostępnione Bochni i gminy Żegocina oraz Trzciana.
    Stowarzyszenie utworzyło własną biblioteczkę, w której gromadzi prasę, w tym przesyłane do nas w darze "Wiadomości Bocheńskie" - kwartalnik Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i książki o tematyce regionalnej oraz inne wydawnictwa, w tym otrzymane od autorów i wydawców.
    W 2021 roku został zaprojektowany i wykonany dla Stowarzyszenia rollup reklamujący działania naszej organizacji.
Włączając się w akcję pomocy dla uchodźców z napadniętej przez Rosję Ukrainy Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia poprzez zakup różnych różnych środków, głównie higienicznych, które przekazano do gminnego komitetu pomocy.

    Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej współpracowało z innymi instytucjami i organizacjami:
a) z Wójtem Gminy i Radą Gminy Żegocina,
b) Stowarzyszeniami: Klub Seniora "Żegota", Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Stowarzyszeniem "Żegocina odNowa"
c) szkołami z terenu gminy,
d) Centrum Kultury Sportu i Turystyki oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Żegocinie.
   
    Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę. Zarząd dziękuje także wszystkim, którzy działali aktywnie w Stowarzyszeniu oraz wspierali jego działalność poprzez darowizny pieniężne i dotacje oraz przekazywanie eksponatów i archiwaliów, a także pomoc przy realizacji projektów.

[wstecz]