Spotkanie ze Stowarzyszeniem z Muchówki - 11.01.2023

SPOTKANIE ZE STOWARZYSZENIEM "ZORGANIZOWANA GRUPA POSZUKIWAWCZA P.PANC - POŁUDNIE" - 11.01.2023

  11 stycznia 2023 roku, w siedzibie Stowarzyszenia gościliśmy w Żegocinie delegację Stowarzyszenia Historyczno - Eksploaracyjnego "Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P. Panc. Południe z Muchówki. Zorganizowane ono zostało z inicjatywy gości, którzy przybyli w składzie: Grzegorz Tworzydło - wiceprezes, Wojciech Wróbel - skarbnik , Hubert Tworzydło. Rolę gospodarza spotkania pełnił Tadeusz Olszewski - prezes zarządu SPZŻ.
   Spotkanie składało się z trzech zasadniczych części. Na początku goście zostali oprowadzeni po Galerii Wiejskiej i Izbie Regionalnej. Następnie w pomieszczeniu klubowym Tadeusz Olszewski zaprezentował gościom zbiory przekazane Stowarzyszeniu przez Emila Boryczkę, zawierające szkice i zrobione przez niego opisy cmentarzy I wojny światowej. Podarował im także kopie kilku archiwalnych  fotografii mentarza nr 308, będącego pod opieką Stowarzyszenia Historycznio - Eksploracyjnego. Przypominamy, że w uroczystości patriotycznej w dniu 11 listopada 2022 roku, zorganizowanej na tym odremontowywanym cmentarzu, wziął udział, reprezentujący żegocińskie Stowarzyszenie, Tadeusz Olszewski. Goście otrzymali także kilka wydawnictw Stowarzyszenia.
    Potem przedyskutowano kilka tematów, dotyczących m. in. współpracy obu stowarzyszeń, zorganizowania w Żegocinie wystawy artefaktów znalezionych przez Grupę Poszukiwawczą oraz planów urządzenia na terenie gminy Żegocina Izby Pamięci. W tej ostatniej sprawie Tadeusz Olszewski podjął się zorganizowania spotkania z Wójtem Gminy Żegocina.
   Na zakończenie spotkania goście wpisali się do Kroniki Stowarzyszenia, wyrażając nadzieję na dalszą współpracę.

Spotkanie ze Stowarzyszeniem z Muchówki - 11.01.2023

Spotkanie ze Stowarzyszeniem z Muchówki - 11.01.2023

Spotkanie ze Stowarzyszeniem z Muchówki - 11.01.2023

[wstecz]