Posiedzenie Zarządu - 27.01.2023

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 27.01.2023

   Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, zorganizowane 27 stycznia 2023 roku w siedzibie Stowarzyszenia, poświęcone było głownie sprawom organizacyjnym. Na zaproszenie Prezesa Tadeusza Olszewskiego, w zebraniu wziął udział Wójt Gminy Żegocina - Wojciech Wrona.
    Pierwsza część zebrania - to sprawozdanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia z działalności organizacji w okresie od poprzedniego zebrania.   Tadeusz Olszewski podziękował Wójtowi za zorganizowanie wyjazdów do Krakowa, w tym po odbiór nagrody "Dziedzictwo i Tożsamość" oraz na pogrzeb Ś.P. Zofii Blajda.
    Zarząd jednogłośnie podjął uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu ofert Wójta Gminy w Żegocinie w dziedzinie kultury (dziedzictwa narodowego) oraz turystyki. Stowarzyszenie zamierza też kontynuować wydawanie "Zeszytów Biograficznych". Podjęto też decyzje o dofinansowaniu wydania drukiem pracy magisterskiej Ś.P. Czesława Blajdy. Dyskutowano także w sprawie wydania drukiem książki kucharskiej p. Zofii Gajewskiej. Zarząd zapoznał się ze stanem środków posiadanych przez Stowarzyszenie, jak również przedyskutował sprawę opłacania składek członkowskich. Ustalono termin spotkania Prezesa oraz działaczy Grupy Poszukiwawczej P-Panc z Muchówki z Wójtem Gminy (poniedziałek, 30 stycznia br.).

Posiedzenie Zarządu - 27.01.2023

 Posiedzenie Zarządu - 27.01.2023

Posiedzenie Zarządu - 27.01.2023

[wstecz]