Posiedzenie Zarzadu - 28.04.2023

POSIEDZENIE ZARZĄDU - 28.04.2023

   Zebranie Zarządu z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zdzisława Barnasia oraz zaproszonego gościa - Michała Stacha, któremu wręczona została legitymacja członkowska, prowadził Prezes - Tadeusz Olszewski. Po przyjęciu porządku obrad Prezes dokonał posumowania wydarzeń związanych ze Stowarzyszeniem, które miały miejsce w okresie od poprzedniego posiedzenia. Zaprezentował też najnowszy nabytek Biblioteczki SPZŻ, którym jest książka Janusza Paproty "Bochnia i Ziemia Bocheńska. Podróż przez dzieje".
    Kolejna część zebrania to sprawy związane z XXII Walnym Zebraniem Członków. Zarząd podjął w tej sprawie kilka uchwał, w tym o terminie i miejscu obrad (12 maja 2023 roku (piątek), w kinie "Żegotka" o godz, 18.30; po mszy świętej w intencji ś.p. Czesława i Zofii Blajdów, która zostanie odprawiona w tym samym dniu o godz. 17.00 w kościele, w Rozdzielu), o przyjęciu podstawowych materiałów z WZC (sprawozdanie zarządu, sprawozdanie finansowe, propozycje do planu pracy na 2023 rok, propozycja składki członkowskiej na 2023 rok.). Zarząd przeanalizował też opłacanie składek członkowskich za kilka ostatnich lat i w związku z tym podjął uchwałę o skreśleniu z listy członków osób, które zalegają z opłacaniem składek członkowskich za trzy lata i więcej.
   Następnie Zarząd podjął konkretne ustalenia w sprawach realizacji przedsiewzięć, na które otrzymał dofinansowanie. Są to: V. Rajd Młodzieżowy Pieszy im. Czesława Blajdy (termin realizacji 10 maja 2023 r.), IX Plener Malarski Uczniów (9 czerwca 2023 r.) - dofinansowane w ramach konkursu ofert na realizację zadań gminy oraz I Pikniku Historycznego w Żegocinie (10 maja 2023 r.), dofinansowanego przez Wójta Gminy Żegocina w ramach Inicjatywy Lokalnej. Trwa też realizacja kolejnego projektu Stowarzyszenia - wydanie 10 numeru "Kroniki Gminy Żegocina". Zadań i pracy jest więc dużo, dlatego Prezes prosił o jak najszersze włączenie się do pracy członków Zarządu i pozostałych członków organizacji.

Posiedzenie Zarzadu - 28.04.2023

Posiedzenie Zarzadu - 28.04.2023

Posiedzenie Zarządu - 28.04.2023

[wstecz]