ARCHIWUM SPOŁECZNE SPZŻ - AKTUALNOŚCI 2018 ROKU

  • 23.10.2018 - Tadeusz Olszewski wystąpił z wnioskiem do Fundacji Ośrodka Karta o udostępnienie dla Archiwum Społecznego Stowarzyszenia OSA (Otwartego Systemu Archiwizacji) - https://osa.archiwa.org.
  • Październik 2018 - Tadeusz Olszewski uczestniczył w internetowym szkoleniu (webinarium) - cykl trzydniowy: obejmującym tematy: praca z wolontariuszami 9.10.2018 (wtorek), godz. 18-19; animowanie społeczności lokalnej wokół działań archiwum 10.10.2018 (środa), godz. 18-20 oraz opracowanie zbiorów w OSA, termin: 17.10.2018 (środa) w godz. 18-20.
  • Sierpień 2018 - Do Stowarzyszenia trafił zbiór książek (około 500 szt.) z dawnej biblioteczki prowadzonej przy Parafii Żegocina. Darczyńcą jest Ks. Proboszcz Bogusław Pasierb.  Rozpoczęto proces oczyszczania i konserwacji zbioru oraz jego opracowania.
  • 14.08.2018 - Kolejna darowizna na rzecz Archiwum Społecznego Stowarzyszenia. Pani Lidia Alfawicka z Bochni przekazała w darze album fotograficzny ze sporą ilością fotografii archiwalnych, związanych z jej rodziną.
  • 29.05.2018 r. Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz przekazuje Stowarzyszeniu prace złożone na ogłoszony przez niego konkurs na wspomnienia. Archiwum wzbogacają wspomnienia: Anny Grabskiej z Łąkty Górnej pt. "Moje wspomnienia" (wydruk komputerowy) oraz Stanisława Graboowskiego z Łąkty Górnej pt. "Własne wspomnienia" (rękopis).
  •  

[wstecz]