ARCHIWUM SPOŁECZNE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ - O NAS

    Archiwum Społeczne Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy (AS SPZŻ) zostało utworzone na wniosek Tadeusza Olszewskiego poprzez podjęcie przez Zarząd uchwały wiosną 2015 roku. W prowadzeniu archiwum pomagają wnioskodawcy nauczyciele historii - członkowie Stowarzyszenia: Anna Kądziela, Katarzyna Janiczek oraz wolontariuszki z Zespołu Szkół w Żegocinie. Na potrzeby AS wykorzystuje się sprzęt posiadany przez Stowarzyszenie: komputer, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka) oraz dyktafon. Od 2014 roku AS SPZŻ znajduje się w bazie Archiwów Społecznych.
    Pozyskane zbiory są przeglądane, zabezpieczane, segregowane, dygitalizowane i opisywane. Następnym etapem jest publikacja zbiorów w internecie. Cześć z nich została już zamieszczona w części serwisu www.zegocina.pl, poświęconej starej fotografii oraz źródłom historycznym. W najbliższym okresie planuje się publikację części zbiorów w serwisie Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL), projekt zrealizowany przez Fundację Ośrodka KARTA.

Praca w Archiwum Społecznym.

Praca w Archiwum Społecznym.

Praca w Archiwum Społecznym.

Praca w Archiwum Społecznym.

Praca w Archiwum Społecznym.

[wstecz]